1/2 suurune kaasomandi osa kinnistust asukohaga Metsa 46a, Haapsalu linn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 suurune kaasomandi osa kinnistust asukohaga Metsa 46a, Haapsalu linn

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35471
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 750 €
aega alguseni: 13 p, 8 tundi, 28 minutit
registreerimise algus: 14.11.2017 kl 17:00
registreerimise lõpp: 05.12.2017 kl 11:00
oksjoni algus: 05.12.2017 kl 12:00
oksjoni lõpp: 12.12.2017 kl 12:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 05.12.2017 kl 11:00
linn / vald: Haapsalu linn
aadress: Metsa tn 46a
katastritunnus: 18301:010:0530
reg. osa nr: 216732

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
½ suurune kaasomandi osa kinnistust nr. 216732, asukohaga Metsa 46a, Haapsalu (katastritunnus 18301:010:0530; üp: 499m²; kinnistu on hoonestatud; kinnistul paiknevad ühekordne elamu, ehitisealuse pinnaga 89m² ja kuur, ehitisealuse pinnaga 16m²).Kinnistusraamatust Raigo Mandrik?ule kuuluval kaasomandi osal nähtuvad koormatised: Keelumärge Raigo Mandrik (isikukood 38510304719) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Express Credit AS (registrikood 12338141), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 11.02.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.02.2016. Enampakkumise tulemi arvelt toimub nõude rahuldamine ning keelumärge kustutatakse.

Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Raigo Mandrik (isikukood 38510304719) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35471 ning tasuda tagatisraha 750 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.12.2017 11:00 oksjonil ID35471 osalemise eest. Kinnisvara: Metsa tn 46a, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.12.2017 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.11.2017 kell 17:00 ja lõpeb 05.12.2017 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2017 kell 12:00 ja lõpeb 12.12.2017 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Liina Sootalu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1218831

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.