3-toaline korteriomand asukohaga Kuldse Kodu tn 1-166, Pärnu linn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korteriomand asukohaga Kuldse Kodu tn 1-166, Pärnu linn

Hetkehind: 65 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35481
alghind oksjonil: 65 000 €
tagatisraha: 3 250 €
aega alguseni: 13 p, 9 tundi, 27 minutit
registreerimise algus: 14.11.2017 kl 17:00
registreerimise lõpp: 05.12.2017 kl 12:00
oksjoni algus: 05.12.2017 kl 13:00
oksjoni lõpp: 12.12.2017 kl 13:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 05.12.2017 kl 12:00
linn / vald: Pärnu linn
aadress: Kuldse Kodu tn 1
katastritunnus: 62507:061:8980
reg. osa nr: 1892205

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
3-toalise korteriomandi, registriosa nr. 1892205, asukohaga Kuldse Kodu tn 1-166, Pärnu linn (katastritunnus 62507:061:8980; üp: 74.4m2, 3. korrus).

Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Korteriühistu Pikk Maja (registrikood 80047837) kasuks. 9.02.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.02.2017. Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. 31.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.08.2017. Hüpoteek summas 1 040 000,00 krooni Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 30.03.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 22.05.2006. Hüpoteek summas 7 250,00 eurot Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 25.05.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.06.2015. Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärked ja hüpoteek kuuluvad kustutamisele. Korteriomandil on võlgnevus korteriühistu ees.


Alghind: 65 000 euro(t).

Omanik: Aleksandr Šinkarjov (isikukood 38108174246) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35481 ning tasuda tagatisraha 3 250 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.12.2017 12:00 oksjonil ID35481 osalemise eest. Kinnisvara: Kuldse Kodu tn 1, Pärnu linn, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.12.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.11.2017 kell 17:00 ja lõpeb 05.12.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2017 kell 13:00 ja lõpeb 12.12.2017 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.

Korteriomandil on seisuga 04.10.2017.a. võlgnevus ühistu ees summas 6680.05 eurot.
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Liina Sootalu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1218945

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.