1-toaline korter Tammiku põik 2-26, Kunda
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter Tammiku põik 2-26, Kunda

Hetkehind: 480 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35490
alghind oksjonil: 480 €
tagatisraha: 48 €
aega alguseni: 13 p, 10 tundi, 28 minutit
registreerimise algus: 14.11.2017 kl 18:00
registreerimise lõpp: 05.12.2017 kl 12:00
oksjoni algus: 05.12.2017 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.12.2017 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 05.12.2017 kl 12:00
linn / vald: Viru-Nigula vald Kunda linn
aadress: Tammiku põik 2
katastritunnus: 34501:008:0280
reg. osa nr: 2169631

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Jüri Piiperile kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Tammiku põik 2-26 Kunda, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2169631 (katastritunnus 34501:008:0280) Elamumaa 100%, Lääne-Virumaa, Kunda linn, Tammiku põik 2. Pindala 5953 m2. 396/15089 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 26, mille üldpind on 39,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 26. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2167131, 2167231, [...], 2170131, 2170231 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 16.03.2001 asjaõiguslepinguga.
1-toaline korter; 3. korrus.
Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Korteriühistu Kunda Tammiku põik 2 (registrikood 80121870), kohtutäitur Kersti Vilbo (isikukood 47606165229) kasuks. 10.05.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.05.2016;
III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 27.09.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2016;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 50 100,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 28.04.2005. 25.01.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 25.01.2016. Kanne asendab eelmist kannet;
IV jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 68 200,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 9.05.2006. 25.01.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 25.01.2016. Kanne asendab eelmist kannet.
Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärked ja kõik kinnisasja koormavad hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 480 euro(t). Korteril on võlg korteriühistu ees!

Omanik: Jüri Piiper (isikukood 36207232714) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35490 ning tasuda tagatisraha 48 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.12.2017 12:00 oksjonil ID35490 osalemise eest. Kinnisvara: Tammiku põik 2, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.12.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.11.2017 kell 18:00 ja lõpeb 05.12.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2017 kell 14:00 ja lõpeb 12.12.2017 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Anu Veldre, telefon 5013658, e-post anu.veldre@pindi.ee
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1219005

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.