1-korruseline elamu asukohaga Arturi tee 10, Rae küla
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-korruseline elamu asukohaga Arturi tee 10, Rae küla

Hetkehind: 193 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35492
alghind oksjonil: 193 500 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 13 p, 10 tundi, 28 minutit
registreerimise algus: 14.11.2017 kl 19:00
registreerimise lõpp: 05.12.2017 kl 12:00
oksjoni algus: 05.12.2017 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.12.2017 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 05.12.2017 kl 12:00
linn / vald: Rae vald Rae küla
aadress: Arturi tee 10
katastritunnus: 65301:002:0635
reg. osa nr: 9863502

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Marge Kikas ja Kaido Kikas ühisomandisse kuuluv 1-korruseline üksikelamu asukohaga Arturi tee10, Rae küla, Rae vald.
1-korruseline üksikelamu, mille suletud netopind on ehitisregistri andmetel 143.9 m2:
Avar elutuba avatud köögiga, 3 magamistuba. Varjualune autole ja küttepuudele, mille kõrval panipaik.
Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9863502 (katastritunnus 65301:002:0635) elamumaa 100%, Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Arturi tee 10. Kinnisasja pindala 1521 m2.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 16.02.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.02.2016;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 2 600 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 7.11.2005. 19.02.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 19.02.2016;
IV jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 910 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 17.04.2007. 19.02.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 19.02.2016;
IV jaos 3. järjekohal hüpoteek summas 40 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 11.01.2008. 19.02.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 19.02.2016.
Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad hüpoteegid ja keelumärked eemaldatakse pärast edukat enampakkumist. Marge Kikas ja Kaido Kikas ühisomandisse kuuluv 1-korruseline üksikelamu asukohaga Arturi tee10, Rae küla, Rae vald.
1-korruseline üksikelamu, mille suletud netopind on ehitisregistri andmetel 143.9 m2:
Avar elutuba avatud köögiga, 3 magamistuba. Varjualune autole ja küttepuudele, mille kõrval panipaik.
Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9863502 (katastritunnus 65301:002:0635) elamumaa 100%, Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Arturi tee 10. Kinnisasja pindala 1521 m2.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 16.02.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.02.2016;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 2 600 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 7.11.2005. 19.02.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 19.02.2016;
IV jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 910 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 17.04.2007. 19.02.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 19.02.2016;
IV jaos 3. järjekohal hüpoteek summas 40 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 11.01.2008. 19.02.2016 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 19.02.2016.
Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad hüpoteegid ja keelumärked eemaldatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 193 500 euro(t).

Omanik: Kaido Kikas (isikukood 37610100339); Marge Kikas (isikukood 47709262720) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35492 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.12.2017 12:00 oksjonil ID35492 osalemise eest. Kinnisvara: Arturi tee 10, Rae vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.12.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.11.2017 kell 19:00 ja lõpeb 05.12.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2017 kell 14:00 ja lõpeb 12.12.2017 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral või varaga tutvumise soovi korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 29.11.2017 kell 11:00.
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1219010

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.