2-toaline korter asukohaga Kallasmaa 22-11 Maardu
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter asukohaga Kallasmaa 22-11 Maardu

Hetkehind: 26 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35493
alghind oksjonil: 26 000 €
tagatisraha: 1 000 €
aega alguseni: 13 p, 10 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 14.11.2017 kl 19:00
registreerimise lõpp: 05.12.2017 kl 12:00
oksjoni algus: 05.12.2017 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.12.2017 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 05.12.2017 kl 12:00
linn / vald: Maardu linn
aadress: Kallasmaa tn 22
katastritunnus: 44603:003:0530
reg. osa nr: 8284502

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ardo Linnus-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Kallasmaa 22-11 Maardu, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8284502 (katastritunnus 44603:003:0530) Elamumaa 100%, Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa tn 22. Pindala 1700 m2. 396/8403 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 11, mille üldpind on 39,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 11. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8283502, 8283602, 8283702, [...], 8285702, 8285802 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 21.05.2003 asjaõiguslepinguga.
2 tuba; 3. korrus.
Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 26.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.08.2017;
IV. jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 513 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 2.08.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 1.09.2006;
IV. jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 346 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 5453102. 19.12.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.12.2007.
Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 26 000 euro(t). Korteril on võlg kommunaalteenuste osutamise eest! 30.11.2017 seisuga kuulub tasumisele 978.33 eurot.

Omanik: Ardo Linnus (isikukood 38311250269) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35493 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.12.2017 12:00 oksjonil ID35493 osalemise eest. Kinnisvara: Kallasmaa tn 22, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.12.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.11.2017 kell 19:00 ja lõpeb 05.12.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2017 kell 14:00 ja lõpeb 12.12.2017 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 29.11.2017 kell 15:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: kaja.aavalaanemaa@gmail.com) või Liina Aavale tel 56 495558 (e-post: liina.aav@gmail.com).
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1219012

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.