1/3 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/3 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest

Hetkehind: 29 295 €

OKSJONI ANDMED      ID: 36573
alghind oksjonil: 29 295 €
tagatisraha: 2 920 €
aega alguseni: 3 p, 8 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 12.01.2018 kl 16:30
registreerimise lõpp: 25.01.2018 kl 13:00
oksjoni algus: 25.01.2018 kl 15:00
oksjoni lõpp: 01.02.2018 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 25.01.2018 kl 13:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.01.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ühe kolmandiku (1/3) suurune mõtteline osa 08.10.2016 surnud LEMBIT KALEV (isikukood 34708050267) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu
muuhulgas alljärgnev Pärandaja ja osaliselt tema üleelanud abikaasa
ühisvara hulka kuuluv vara:
1. pärandaja lahusvaras olev ½ suurune mõtteline osa kinnistust nimega Pilliroo (katastritunnused 87001:004:0064, 87001:004:0065, 87001:004:0112, 87001:004:0113), asukohaga Pilliroo, Sandra küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond (registriosa nr 130839);
2. abikaasade ühisvaras olev abielu kestel ostetud kinnistu, asukohaga Veriheina tee 31, Maardu linn (registriosa nr 513302);
3. ½ suurune mõtteline osa korteriomandist, asukohaga Järveotsa tee 37 // 39, Tallinn, mille reaalosaks on korter nr 39-61 (registriosa nr 6817501);
4. abikaasade ühisvaras olev Patendibüroo ROOSILLA Osaühing (registriosa nr 10092606) osa.

Kohtutäiturile teadaolevalt pärandvara inventuuri pärimismenetluse ajal läbi ei viidud. Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta kohtutäituril puuduvad.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.
PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.
Enampakkumine viiakse läbi tuginedes PärS §-le 126.


Alghind: 29 295 euro(t).

Omanik: Helerii Kalev (isikukood 48107220269); Ülle Kalev (isikukood 45107230259) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36573 ning tasuda tagatisraha 2 920 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.01.2018 13:00 oksjonil ID36573 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.01.2018 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.01.2018 kell 16:30 ja lõpeb 25.01.2018 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.01.2018 kell 15:00 ja lõpeb 01.02.2018 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Olemasolevate pärandvara dokumentidega tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituri asendajaga.
Info tel 6 129 155 või e-mail: kuldar.salumets@taitur.net
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri asendaja/abi Kuldar Salumets
Telefon: 6129155
E-post: kuldar.salumets@taitur.net
Teadaande number 1244511

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 1 000 €

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 600 €

Pilt

Ülemiste poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Pilt

Lasnamäe poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.