Roheline aas 14, Kadriorg
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Roheline aas 14, Kadriorg

Hetkehind: 405 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 36576
alghind oksjonil: 405 000 €
tagatisraha: 20 000 €
aega alguseni: 14 p, 8 tundi, 32 minutit
registreerimise algus: 12.01.2018 kl 16:30
registreerimise lõpp: 05.02.2018 kl 15:00
oksjoni algus: 05.02.2018 kl 15:00
oksjoni lõpp: 13.02.2018 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.02.2018 kl 15:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Roheline aas 14
katastritunnus: 78401:115:0173
reg. osa nr: 283550

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.01.2018
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
AS Kodu Grupp (pankrotis) (registrikood: 10483347)  pankrotihaldur Andres Hermet avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roheline aas 14, katastritunnus 78401:115:0173, registriosa nr 283550, pindala 360 m2.

III jaos kanded puuduvad.

IV jaos on sisse kantud:
1. järjekohal - Hüpoteek summas 244 646,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.

Õnnestunud enampakkumise tulemusena kinnisasja koormav hüpoteek kustutatakse.

Tegemist on hoonestatud kinnistuga. Kinnistul asub kahekordne 4-toaline elamu suletud netopinnaga 243.1 m2. Osaliselt renoveeritud ca 10 a tagasi.

Ehitisregistri kood: 101028260

Enampakkumisel osaleja peab andma kinnituse, et ta on teadlik asjaolust, et pankrotihaldurid ei vastuta ehitisregistri andmete võimaliku ebaõigsuse, ebatäpsuste, võimalike tegelikkusele mittevastavuse eest ning kahju eest, mis võib kaasneda enampakkumise võitjale ehitisregistri andmete ebaõigsusega ja tegelikkusele mittevastavusega ning tulenevalt eeltoodust ei ole enampakkumise võitjal õigust esitada pankrotihaldurite vastu nõudeid nimetatud andmete ebaõigsuse või tegelikkusele mittevastavusega seoses ning kasutada pankrotihaldurite suhtes õiguskaitsevahendeid.

Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud. AS Kodu Grupp (pankrotis) pankrotihaldurid on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste sh. antud hoonel olemasolevate, nähtavate ja võimalike varjatud kahjustuste eest ja samuti võimalike muude hoones asuvate seadmete osaliselt või täielikult varjatud puuduste eest ning enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.

Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast.

OSTUHINNA TASUMINE LAENUGA. Kui ostja soovib vara omandada krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Vastav teade saata pankrotihaldurile andres@pankrotihaldur.ee. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist pakkumise parimaks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale TMS §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

ASJA JUHUSLIKU HÄVIMISE RIISIKO ÜLEMINEK JA VASTUTUS ASJA PUUDUSTE EEST. Enampakkumisel müüdud kinnisasja ja selle koosseisu kuuluva vara juhusliku hävimise riisiko läheb ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest.


Alghind: 405 000 euro(t). Käibemaksu ei lisandu

Omanik: AS Kodu Grupp (pankrotis) (registrikood: 10483347) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36576 ning tasuda tagatisraha 20 000 eurot Kodu Grupp AS (pankrotis) arveldusarvele nr EE761010220011821019 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.02.2018 15:00 oksjonil ID36576 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Roheline aas 14, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.02.2018 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.01.2018 kell 16:30 ja lõpeb 05.02.2018 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.02.2018 kell 15:00 ja lõpeb 13.02.2018 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel kooskõlastada aeg eelnevalt halduriga andres@pankrotihaldur.ee või tel. +372 50 26 408. Pankrotivara osta soovivale isikule ei hüvitata varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude vara ostu-, hindamisega vms toimingutega seotud kulusid.
pankrotihaldur Andres Hermet
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andres Hermet
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1244555

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 1 000 €

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 600 €

Pilt

Ülemiste poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Pilt

Lasnamäe poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.