Ärimaa Jüri tehnopargis, Kesk tee 3a
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Ärimaa Jüri tehnopargis, Kesk tee 3a

Hetkehind: 206 400 €

OKSJONI ANDMED      ID: 36579
alghind oksjonil: 206 400 €
tagatisraha: 10 300 €
aega alguseni: 14 p, 8 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 12.01.2018 kl 16:35
registreerimise lõpp: 05.02.2018 kl 15:00
oksjoni algus: 05.02.2018 kl 15:00
oksjoni lõpp: 13.02.2018 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.02.2018 kl 15:00
linn / vald: Rae vald Jüri alevik
aadress: Kesk tee 3a
katastritunnus: 65301:003:0410
reg. osa nr: 75102

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.01.2018
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
AS Kodu Grupp (pankrotis) (registrikood: 10483347)  pankrotihaldur Andres Hermet avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Ärimaa 100%, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 3a, katastritunnus 65301:003:0410, registriosa nr 75102, pindala 2 999 m2.

III jaos kanded puuduvad.

IV jaos on sisse kantud:
1. järjekohal - Hüpoteek summas 39 353 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.

2. järjekohal - Hüpoteek summas 7 200 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.

3. järjekohal - Hüpoteek summas 14 000 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.

Õnnestunud enampakkumise tulemusena kinnisasja koormavad hüpoteegid kustutatakse.

Tegemist on hoonestamata kinnistuga. Kinnistu ei ole liitunud ei elektrienergia võrgulepinguga (ühenduspunktid on krundi piiril) ega ka ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga.

Ehitisregistris kanded puuduvad.

Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.

Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast

OSTUHINNA TASUMINE LAENUGA. Kui ostja soovib vara omandada krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Vastav teade saata pankrotihaldurile andres@pankrotihaldur.ee. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist pakkumise parimaks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale TMS §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

ASJA JUHUSLIKU HÄVIMISE RIISIKO ÜLEMINEK JA VASTUTUS ASJA PUUDUSTE EEST. Enampakkumisel müüdud kinnisasja ja selle koosseisu kuuluva vara juhusliku hävimise riisiko läheb ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest.


Alghind: 206 400 euro(t). Hinnale lisandub käibemaks

Omanik: AS Kodu Grupp (pankrotis) (registrikood: 10483347) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36579 ning tasuda tagatisraha 10 300 eurot Kodu Grupp AS (pankrotis) arveldusarvele nr EE761010220011821019 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.02.2018 15:00 oksjonil ID36579 osalemise eest. Kinnisvara: Kesk tee 3a, Rae vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.02.2018 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.01.2018 kell 16:35 ja lõpeb 05.02.2018 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.02.2018 kell 15:00 ja lõpeb 13.02.2018 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub vara asukohas. Pankrotivara osta soovivale isikule ei hüvitata varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid. Tutvuda soovijatel kooskõlastada aeg eelnevalt halduriga andres@pankrotihaldur.ee või tel. +372 50 26 408.
pankrotihaldur Andres Hermet
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andres Hermet
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1244559

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 1 000 €

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 600 €

Pilt

Ülemiste poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Pilt

Lasnamäe poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.