Tootmismaa Jüri tehnopargis, Kesk tee 32
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Tootmismaa Jüri tehnopargis, Kesk tee 32

Hetkehind: 387 100 €

OKSJONI ANDMED      ID: 36580
alghind oksjonil: 387 100 €
tagatisraha: 20 000 €
aega alguseni: 14 p, 8 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 12.01.2018 kl 16:50
registreerimise lõpp: 05.02.2018 kl 15:00
oksjoni algus: 05.02.2018 kl 15:00
oksjoni lõpp: 13.02.2018 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.02.2018 kl 15:00
linn / vald: Rae vald Aaviku küla
aadress: Kesk tee 32
katastritunnus: 65301:003:0885
reg. osa nr: 12205402

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.01.2018
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
AS Kodu Grupp (pankrotis) (registrikood: 10483347)  pankrotihaldur Andres Hermet avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Tootmismaa 80%, Ärimaa 20%, Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Kesk tee 32, katastritunnus 65301:003:0885, registriosa nr 12205402, pindala 10 080 m2. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 12205202. Tähtajatu teeservituut vastavalt 01.10.2015 lepingu punktile 4.1.

III jaos on sisse kantud:
1. järjekohal - Isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857, Tallinna linn) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu omamiseks vastavalt 14.09.2005 lepingu punktile 3.1 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 12205202, 12205502.

2. järjekohal - Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975, Rae vald) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus veevarustuse välisvõrgu kaitsevööndi majandamiseks kasutusõiguse alal veevarustuse välisvõrgu kaitsevööndi ulatuses vastvalt 18.05.2007 lepingu punktidele 4.2 kuni 4.7 ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile.

3. järjekohal - Isiklik kasutusõigus AS Süda Maja (registrikood 10927962) kasuks. Isiklik kasutusõigus sisuga vastavalt 21.08.2008 asjaõiguslepingule ning lepingu lisaks olevale plaanile.

4. järjekohal - Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158 ülamärkega 1 alusel tähtajatu isiklik kasutusõigus kanalisatsioonirajatiste, survekanalisatsioonitorustike, veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, arendamiseks, omamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks, säilitamiseks, rekonstrueerimiseks, remontimiseks, korras hoidmiseks, hooldamiseks, asendamiseks, olemasolevate tehnovõrkude majandamiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks vastavalt 10.09.2015 lepingu punktile kuus (6) ja 10.09.2015 lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile.

11.01.2018 on tehtud avaldus järgmise kande tegemiseks: tähtajatu isiklik kasutusõigus Adven Eesti AS, registrikood 10066299, kasuks gaasitorustiku omamiseks, kõikide toimingute teostamiseks, mis on vajalikud gaasitorustiku ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, asendamiseks, remontimiseks, kasutusse andmiseks ja likvideerimiseks, ning muul viisil ekspluateerimiseks gaasitorustiku talituse tagamiseks vastavalt 11.01.2018.a. tõestatud lepingu punktidele kaks üks (2.1.) ja kaks kolm (2.3.) ning lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile.

IV jaos on sisse kantud:
1. järjekohal - Hüpoteek summas 42 000 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252) kasuks.

Õnnestunud enampakkumise tulemusena kinnisasja koormav hüpoteek kustutatakse. Isiklikud kasutusõigused jäävad kehtima.

Tegemist on hoonestamata kinnistuga. Kinnistu osas on sõlmitud nii elektrienergia võrguleping kui ka ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise leping.

Ehitisregistris kanded puuduvad.

Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.

Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast

OSTUHINNA TASUMINE LAENUGA. Kui ostja soovib vara omandada krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Vastav teade saata pankrotihaldurile andres@pankrotihaldur.ee. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist pakkumise parimaks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale TMS §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

ASJA JUHUSLIKU HÄVIMISE RIISIKO ÜLEMINEK JA VASTUTUS ASJA PUUDUSTE EEST. Enampakkumisel müüdud kinnisasja ja selle koosseisu kuuluva vara juhusliku hävimise riisiko läheb ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest.


Alghind: 387 100 euro(t). Hinnale lisandub käibemaks

Omanik: AS Kodu Grupp (pankrotis) (registrikood: 10483347) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36580 ning tasuda tagatisraha 20 000 eurot Kodu Grupp AS (pankrotis) arveldusarvele nr EE761010220011821019 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.02.2018 15:00 oksjonil ID36580 osalemise eest. Kinnisvara: Kesk tee 32, Rae vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.02.2018 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.01.2018 kell 16:50 ja lõpeb 05.02.2018 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.02.2018 kell 15:00 ja lõpeb 13.02.2018 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub vara asukohas. Pankrotivara osta soovivale isikule ei hüvitata varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid. Tutvuda soovijatel kooskõlastada aeg eelnevalt halduriga andres@pankrotihaldur.ee või tel. +372 50 26 408.
pankrotihaldur Andres Hermet
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andres Hermet
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1244563

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 1 000 €

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 600 €

Pilt

Ülemiste poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Pilt

Lasnamäe poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.