Arendusprojekt Vääna külas, Harku vallas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Arendusprojekt Vääna külas, Harku vallas

Hetkehind: 130 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37353
alghind oksjonil: 130 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 16 p, 6 tundi, 42 minutit
registreerimise algus: 13.02.2018 kl 16:00
registreerimise lõpp: 13.03.2018 kl 12:00
oksjoni algus: 13.03.2018 kl 14:00
oksjoni lõpp: 20.03.2018 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 13.03.2018 kl 12:00
linn / vald: Harku vald Vääna küla
aadress: Hirve tee 3
katastritunnus: 19801:012:0423
19801:012:0433

reg. osa nr: 6354702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Arco Investeeringute AS-ile kuuluva ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6354702:
1. katastritunnus: 19801:012:0422 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 1. Pindala 3 554 m2;
2. katastritunnus 19801:012:0423 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 3. Pindala 3 553 m2;
3. katastritunnus 19801:012:0424 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 5. Pindala 4 411 m2;
4. katastritunnus 19801:012:0425 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 7. Pindala 3 443 m2;
5. katastritunnus 19801:012:0426 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 9. Pindala 3 349 m2;
6. katastritunnus 19801:012:0427 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 11. Pindala 4 560 m2;
7. katastritunnus 19801:012:0428 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 13. Pindala 5 286 m2;
8. katastritunnus 19801:012:0429 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 15. Pindala 2 097 m2;
9. katastritunnus 19801:012:0431 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 2. Pindala 3 119 m2;
10. katastritunnus 19801:012:0432 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 4. Pindala 2 710 m2;
11. katastritunnus 19801:012:0433 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 6. Pindala 2 972 m2;
12. katastritunnus 19801:012:0434 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 8. Pindala 2 099 m2;
13. katastritunnus 19801:012:0435 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 10. Pindala 2 304 m2;
14. katastritunnus 19801:012:0436 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 12. Pindala 2 331 m2;
15. katastritunnus 19801:012:0437 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 14. Pindala 5 012 m2;
16. katastritunnus 19801:012:0438 kantud Tootmismaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 14b. Pindala 577 m2;
17. katastritunnus 19801:012:0439 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 16. Pindala 3 304 m2;
18. katastritunnus 19801:012:0440 kantud Sotsiaalmaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 17. Pindala 4 560 m2;
19. katastritunnus 19801:012:0444 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 18. Pindala 3 288 m2;
20. katastritunnus 19801:012:0445 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 19. Pindala 3 154 m2;
21. katastritunnus 19801:012:0446 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 20. Pindala 2 773 m2;
22. katastritunnus 19801:012:0447 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 21. Pindala 4 379 m2;
23. katastritunnus 19801:012:0448 kantud Elamumaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Marali tee 9. Pindala 2 948 m2;
24. katastritunnus 19801:012:0449 kantud Transpordimaa100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee. Pindala 7 837 m2;
25. katastritunnus 19801:012:0451 kantud Tootmismaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Hirve tee 14a. Pindala 75 m2;
26. katastritunnus 19801:012:0452 kantud Transpordimaa 100%, Harjumaa, Harku vald, Vääna küla, Püü tee. Pindala 625 m2.

Hoonestamata kinnisasi. Pindala kokku 83 498 m2.

Kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud kehtivad piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 1. järjekoht: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktsiaselts Onninen (registrikood 10180761), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 9.11.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.11.2012.
IV jagu 3. järjekoht: Hüpoteek summas 255 000,00 eurot Aktsiaselts Onninen (registrikood 10180761) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 1.07.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.07.2011.
Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 130 000 euro(t).

Omanik: Arco Investeeringute AS (registrikood: 10225881) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37353 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.03.2018 12:00 oksjonil ID37353 osalemise eest. Kinnisvara: Hirve tee 3, Harku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.03.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2018 kell 16:00 ja lõpeb 13.03.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.03.2018 kell 14:00 ja lõpeb 20.03.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral ja varaga tutvumiseks palume helistada maakler Jaak Eller tel:5035680, 6103900 või e-post: jaak.eller@pindi.ee.
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1255666

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.