3-toaline korter asukohaga Järve tee 6-16 Klooga
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter asukohaga Järve tee 6-16 Klooga

Hetkehind: 27 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37354
alghind oksjonil: 27 000 €
tagatisraha: 2 700 €
aega alguseni: 9 p, 6 tundi, 33 minutit
registreerimise algus: 13.02.2018 kl 16:00
registreerimise lõpp: 06.03.2018 kl 12:00
oksjoni algus: 06.03.2018 kl 14:00
oksjoni lõpp: 13.03.2018 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 06.03.2018 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Klooga alevik
aadress: Järve tee 6
katastritunnus: 29501:009:0159
reg. osa nr: 8101702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Karen Sislyan ja Taissia Kirik Kittelsen ühisomandisse kuuluv 3-toaline korteriomand asukohaga Järve tee 6-15, Klooga.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8101702 (katastritunnus 29501:009:0159) Elamumaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6. Pindala 6487 m2. 637/34692 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 12, mille üldpind on 63,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 12. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8100602, 8100702, [...], 8107802, 8107902, 8108002 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 8.10.2002 asjaõiguslepinguga.
3 tuba; 4. korrus.
Võlgnikele kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 8.12.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.12.2017;
III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tatjana Lazarenko (isikukood 47407282224) kasuks. 20.10.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.10.2017;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 600 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 21.09.2007. 15.12.2016 kinnistamisavalduse alusel muudetud 23.12.2016.
Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge ja kinnisasja koormav hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 27 000 euro(t).

Omanik: Karen Sislyan (isikukood 38401300217); Taissia Kirik Kittelsen (isikukood 48811190285) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37354 ning tasuda tagatisraha 2 700 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.03.2018 12:00 oksjonil ID37354 osalemise eest. Kinnisvara: Järve tee 6, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.03.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2018 kell 16:00 ja lõpeb 06.03.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.03.2018 kell 14:00 ja lõpeb 13.03.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Jaak Eller, telefon 503 5680, e-post jaak.eller@pindi.ee
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1255680

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.