Eramu Rae vallas Loode 5
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Eramu Rae vallas Loode 5

Hetkehind: 170 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37357
alghind oksjonil: 170 000 €
tagatisraha: 17 000 €
aega alguseni: 9 p, 3 tundi, 44 minutit
registreerimise algus: 13.02.2018 kl 17:00
registreerimise lõpp: 05.03.2018 kl 23:59
oksjoni algus: 06.03.2018 kl 11:00
oksjoni lõpp: 14.03.2018 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.03.2018 kl 23:59
linn / vald: Rae vald Rae küla
aadress: Loode tn 5
katastritunnus: 65301:002:1205
reg. osa nr: 3750402

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ettel Sõber ja Ahto Sõberühisomanikena kuuluv hoonestatud kinnistu, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3750402(katastritunnus 65301:002:1205) asukohaga Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Loode tn 5. Tegemist on elamumaaga(1380 m2). Ehitisregistri andmetel on kinnistul ehitis üldpinnaga 181 m2.
Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, OÜ AAkinnisvaralaen kasuks.
Kinnistusregistri neljandas jaos:
Kanne nr 4 - Hüpoteek summas 113 000,00 eurot OÜ AAkinnisvaralaen kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kanne nr 5 - Hüpoteek summas 20 000,00 eurot OÜ AAkinnisvaralaen kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kanne nr 6 - Hüpoteek summas 47 000,00 eurot OÜ AAkinnisvaralaen kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas IV jao kande nr 7 ees.
Kanne nr 7 - Hüpoteek summas 10 000,00 eurot OÜ AAkinnisvaralaen kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas IV jao kande nr 6 järel.
Kanne nr 8 - Hüpoteek summas 30 000,00 eurot OÜ AAkinnisvaralaen kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub sissekantud hüpoteekide täitmiseks ning keelumärge ja IV jakku kantud hüpoteegid OÜ AAkinnisvaralaen kasuks kustutatakse peale edukat enampakkumist.
09.01.2018 toimunud enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu.


Alghind: 170 000 euro(t). Eramu Rae vallas Loode 5

Omanik: Ahto Sõber (isikukood 37005160219); Ettel Sõber (isikukood 46801290228) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37357 ning tasuda tagatisraha 17 000 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.03.2018 23:59 oksjonil ID37357 osalemise eest. Kinnisvara: Loode tn 5, Rae vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.03.2018 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2018 kell 17:00 ja lõpeb 05.03.2018 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.03.2018 kell 11:00 ja lõpeb 14.03.2018 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 või e-mail: marek.laanemets@taitur.net
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@taitur.net
Teadaande number 1255712

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.