Korter asukohaga Kose tee 43-1, Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korter asukohaga Kose tee 43-1, Tallinn

Hetkehind: 210 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37358
alghind oksjonil: 210 000 €
tagatisraha: 21 000 €
aega alguseni: 10 p, 8 tundi, 37 minutit
registreerimise algus: 13.02.2018 kl 18:00
registreerimise lõpp: 07.03.2018 kl 16:00
oksjoni algus: 07.03.2018 kl 16:00
oksjoni lõpp: 14.03.2018 kl 16:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 07.03.2018 kl 16:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Kose tee 43
katastritunnus: 78402:208:7090
reg. osa nr: 20380701

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Arvi Pink avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Arvi Pink müüb avalikul ELEKTROONILISEL kordusenampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ RENE NAHKUR (1968) omandisse kuuluva ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 20380701 (katastritunnus 78402:208:7090) kantud korteriomandi (Korter I korrusel üldpinnaga 74,85 m²) asukohaga Kose tee 43-1, Tallinn. Korteri juurde kuulub garaaž.
Korteriomandile on seatud III jakku kandena nr 1 märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe. Korteriomandile on seatud III jakku kandena nr 2 eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks OÜ R-Play kasuks. Korteriomandile on seatud III jakku kandena nr 3 keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Arvi Pink, Hüpoteeklaen OÜ kasuks. Korteriomandile on seatud IV jakku kandena nr 1 hüpoteek summas 3 250 000 EEK OÜ MAIMIKK kasuks. Korteriomandile on seatud IV jakku kandena nr 2 ühishüpoteek summas 100 000 EUR Hüpoteeklaen OÜ kasuks. Kaaskoormatud kinnistud: 20380801; 20380901; 20381001. Korteriomandile on seatud IV jakku kandena nr 3 ühishüpoteek summas 500 000 EUR Hüpoteeklaen OÜ kasuks. Kaaskoormatud kinnistud: 20380801; 20380901; 20381001; 20381201. Korteriomandile on seatud IV jakku kandena nr 4 ühishüpoteek summas 300 000 EUR Hüpoteeklaen OÜ kasuks. Kaaskoormatud kinnistud: 20380801; 20380901; 20381001; 20381201. Müügi korral keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse.
Enampakkumise alghind 210 000 eurot. Enampakkumine algab (pakkumise tegemise algusaeg) 07.03.2018 kl 16.00. Enampakkumine lõpeb 14.03.2018 kl 16.00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud hiljemalt 07.03.2018 kell 16.00 kohtutäituri ametikontole nr EE883300335243810007 Danske Bank, kohtutäitur Arvi Pink. Selgitusse palun märkida ?tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi?. Tähtajast hilisemaid laekumisi ja nõuetekohaselt täitmata maksekorraldusi ei arvestata. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumisele registreerida ja pakkumisi saab teha ainult www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele ja tähtaegadele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg.3 sätestatud viisil. Kui ostusumma ületab 12700 eurot siis peab ostja tasuma 1/10 ostusummast koheselt ja ülejäänud ostusumma 15 päeva jooksul. Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumist teatavaks teha oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. 18.01.18-25.01.18 toimuma pidanud enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu.
Kinnisasjaga tutvumine kokkuleppel maakleri või kohtutäituriga. Info maakler Katrin Paju tel +3725169921 või e-mail: katrin@duoekspert.ee.


Alghind: 210 000 euro(t).

Omanik: RENE NAHKUR (isikukood 36804220313) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37358 ning tasuda tagatisraha 21 000 eurot Arvi Pink, kohtutäitur arveldusarvele nr EE883300335243810007 (Danske Bank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.03.2018 16:00 oksjonil ID37358 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kose tee 43, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.03.2018 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2018 kell 18:00 ja lõpeb 07.03.2018 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.03.2018 kell 16:00 ja lõpeb 14.03.2018 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO

Kinnisasjaga tutvumine kokkuleppel maakleri või kohtutäituriga. Info maakler Katrin Paju tel +3725169921 või e-mail: katrin@duoekspert.ee.
Kohtutäitur Arvi Pink
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: Arvi.Pink@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Arvi Pink
Telefon: 6129155
E-post: Arvi.Pink@taitur.net
Teadaande number 1255733

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.