OÜ Eesti Nahkehistöö (pankrotis) vallasvara, nahast käsitööna valmistatud köide "Hando Runnel - Vanad Sõbrad"
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

OÜ Eesti Nahkehistöö (pankrotis) vallasvara, nahast käsitööna valmistatud köide "Hando Runnel - Vanad Sõbrad"

Hetkehind: 66 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37370
alghind oksjonil: 66 €
tagatisraha: 7 €
aega alguseni: 3 p, 9 tundi, 41 minutit
registreerimise algus: 14.02.2018 kl 17:00
registreerimise lõpp: 28.02.2018 kl 17:00
oksjoni algus: 28.02.2018 kl 17:00
oksjoni lõpp: 07.03.2018 kl 17:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 28.02.2018 kl 17:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2018
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
OÜ Eesti Nahkehistöö (registrikood: 10205861) pankrotihaldur Eve Selberg avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur Eve Selberg müüb OÜ Eesti Nahkehistöö (pankrotis) vallasvara, nahkköide "Hando Runnel - Vanad Sõbrad".

Hinnale lisandub käibemaks.


Alghind: 66 euro(t).

Omanik: OÜ Eesti Nahkehistöö (registrikood: 10205861)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37370 ning tasuda tagatisraha 7 eurot OÜ Eesti Nahkehistöö (pankrotis) arveldusarvele nr EE64 2200 2210 1015 9746 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.02.2018 17:00 oksjonil ID37370 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.02.2018 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.02.2018 kell 17:00 ja lõpeb 28.02.2018 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.02.2018 kell 17:00 ja lõpeb 07.03.2018 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga ja vara puudutava lisadokumentatsiooniga saab tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga telefonil 6 108 108, e-posti aadressil eve@heringson.ee.
pankrotihaldur Eve Selberg
Maakri 23a, Tallinn
Telefon: 6108104
E-post: eve@heringson.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Eve Selberg
Telefon: 6 108 108
E-post: eve@heringson.ee
Teadaande number 1256041

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.