1/2 kaasomandist asukohaga Ladasmaa, Lungu küla, Türi Vald, Järvamaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kaasomandist asukohaga Ladasmaa, Lungu küla, Türi Vald, Järvamaa

Hetkehind: 70 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37371
alghind oksjonil: 70 000 €
tagatisraha: 7 000 €
aega alguseni: 10 p, 9 tundi, 36 minutit
registreerimise algus: 14.02.2018 kl 17:00
registreerimise lõpp: 07.03.2018 kl 17:00
oksjoni algus: 07.03.2018 kl 17:00
oksjoni lõpp: 14.03.2018 kl 17:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 07.03.2018 kl 17:00
linn / vald: Türi vald Lungu küla;Käru vald
aadress: Ladasmaa // Järvamaa, Türi vald, Lungu küla, Ladasmaa
katastritunnus: 37501:002:0850
reg. osa nr: 1159537

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2018
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Margus Haud (isikukood 36607140319)  pankrotihaldur Eve Selberg avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Margus Haud (isikukood 36607140319, pankrotis) pankrotihaldur Eve Selberg müüb pankrotitoimkonna otsuse alusel elektroonilisel enampakkumisel Margus Haua'le (pankrotis) kuuluva ½ kaasomandist alljärgnevast kinnisvarast.

Kinnisasja andmed :Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa number 1159537. Katastritunnus 37501:002:0850, maatulundusmaa, asukohaga Ladasmaa, Lungu küla, Türi vald, Järvamaa. Pindala 42,98 ha.

Registriosa II jaos on omanikuna sisse kantud Mihkel Haud (isikukood 34906066037) ½ kaasomandist ning Margus Haud (isikukood 36607140319) ½ kaasomandist.

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked ning käsutusõiguse kitsendused kustutatakse eduka enampakkumise puhul.

Kinnistusraamatu IV jagu 1. kanne : Kohtulik hüpoteek summas 8 189 eurot Margus Haud kuuluvale mõttelisele osale OK-Finance OÜ (registrikood 12190773) kasuks. 09.12.2014 kohtumääruse alusel sisse kantud 15.12.2014.

Kinnistusraamatu IV jagu 2. kanne : Hüpoteek summas 13 000 eurot Margus Haud kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts PlusPlus Capital (registrikood 11919806) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Eduka enampakkumise korral kehtivad hüpoteegid kustutatakse.

Käesoleva enampakkumisega müüakse ½ kaasomandist Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1159537 kantud kinnistust asukohaga Ladasmaa, Lungu küla, Türi vald, Järvamaa. Eduka enampakkumise puhul kehtivad piirangud ning hüpoteegid kustutatakse.

Kinnistu alghind enampakkumisel on 70 000 eurot.

Kinnisasi müüakse üleandmise hetke seisukorras ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta kinnisasja puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et Margus Haua (pankrotis) pankrotihaldur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.

Varaga ja vara puudutava lisadokumentatsiooniga saab tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga telefonil 6108108, e-posti aadressil eve@heringson.ee.


Alghind: 70 000 euro(t).

Omanik: Margus Haud (isikukood 36607140319) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37371 ning tasuda tagatisraha 7 000 eurot Margus Haud (pankrotis) arveldusarvele nr EE641010010434346019 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.03.2018 17:00 oksjonil ID37371 osalemise eest. Kinnisvara: Ladasmaa // Järvamaa, Türi vald, Lungu küla, Ladasmaa, Türi val“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.03.2018 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.02.2018 kell 17:00 ja lõpeb 07.03.2018 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.03.2018 kell 17:00 ja lõpeb 14.03.2018 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga ja vara puudutava lisadokumentatsiooniga saab tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga telefonil 6 108 108, e-posti aadressil eve@heringson.ee.
pankrotihaldur Eve Selberg
Maakri 23a, Tallinn
Telefon: 6108104
E-post: eve@heringson.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Eve Selberg
Telefon: 6 108 108
E-post: eve@heringson.ee
Teadaande number 1256053

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.