Kinnistu Emmaste vallas Hiiumaal
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnistu Emmaste vallas Hiiumaal

Hetkehind: 40 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37390
alghind oksjonil: 40 000 €
tagatisraha: 4 000 €
aega alguseni: 10 p, 4 tundi, 43 minutit
registreerimise algus: 15.02.2018 kl 18:00
registreerimise lõpp: 07.03.2018 kl 10:00
oksjoni algus: 07.03.2018 kl 12:00
oksjoni lõpp: 15.03.2018 kl 15:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 07.03.2018 kl 11:00
linn / vald: Hiiumaa vald Emmaste küla
aadress: Petijaama
katastritunnus: 17501:004:0244
17501:004:0245
reg. osa nr: 990633

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Igor Prigoda avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu Petijaama, registriosa nr. 990633, mis koosneb kahest katastriüksusest 17501:004:0244 ja 17501:004:0245, tootmismaa 100%, suurusega kokku 2,56 ha, asukohaga Emmaste küla, Emmaste vald, Hiiu maakond. Kinnistu on hoonestatud ja sellel asuvad järgmised ehitised: tootmishoone, viilhall-tootmishoone, ladu-garaaž, ladu, pumbamaja, alajaam, veetrassid ja biopuhasti.
Hoone erinevates ruumides asub vallasvara (piima tootmise seadmed) kokku summas 40 412,00 eurot


Alghind: 40 000 euro(t). Müüakse tervikvarana

Omanik: Hiiumaa Meierei TÜ (registrikood: 11583430) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37390 ning tasuda tagatisraha 4 000 eurot Igor Prigoda, kohtutäitur arveldusarvele nr EE611010010125002015 (Seb Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.03.2018 11:00 oksjonil ID37390 osalemise eest. Kinnisvara: Petijaama, Hiiumaa vald, Hiiu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.03.2018 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.02.2018 kell 18:00 ja lõpeb 07.03.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.03.2018 kell 12:00 ja lõpeb 15.03.2018 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel tuleb teatada oma soovist kohtutäiturile: igor.prigoda@taitur.just.ee või telefonil 46 32069. Kohtutäitur Igor Prigoda
Keskväljak 3,
92413 Kärdla linn,
Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Kohtutäitur Igor Prigoda
Lihula mnt 3, 90507 Haapsalu
Telefon: 4733103
E-post: igor.prigoda@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Ave Tartu
Telefon: 4733103
E-post: igor.prigoda@taitur.just.ee
Teadaande number 1256339

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.