Korteriomand asukohaga Saue vald, Turba alevik, Pargi tn 1- 26
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korteriomand asukohaga Saue vald, Turba alevik, Pargi tn 1- 26

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 61818
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 1 500 €
aega lõpuni: 5 p, 11 tundi, 54 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 22.06.2021 kl 14:00
registreerimise lõpp: 21.07.2021 kl 14:00
oksjoni algus: 22.07.2021 kl 14:00
oksjoni lõpp: 29.07.2021 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 21.07.2021 kl 23:59
linn / vald: Saue vald Turba alevik
aadress: Pargi tn 1
katastritunnus: 51801:003:0120
reg. osa nr: 4709002

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.06.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Marianna Popova'le kuuluva korteriomandi asukohaga Harju maakond, Saue vald, Turba alevik, Pargi tn 1- 26, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4709002, katastritunnusega 51801:003:0120.
Ehitusregistri andmetel asub viiekorruselise elamu neljandal korrusel ühetoaline korter pindalaga 28,1 ruutmeetrit.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046), kohtutäitur Hille Kudu kasuks. 28.01.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.02.2021. Kohtunikuabi Tiiu Karu

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
1. Hüpoteek summas 4 000,00 eurot Renovum OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
2. Hüpoteek summas 2 000,00 eurot Renovum OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
3. Hüpoteek summas 2 000,00 eurot Renovum OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.


Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Marianna Popova (isikukood 46902070265) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=61818 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Hille Kudu arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2021 23:59 oksjonil ID61818 osalemise eest. Kinnisvara: Pargi tn 1, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2021 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.06.2021 kell 14:00 ja lõpeb 21.07.2021 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.07.2021 kell 14:00 ja lõpeb 29.07.2021 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 612 9155, kinnisvara@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2021/189
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: hille.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: hille.kudu@taitur.net
Teadaande number 1778375

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse