Lubjamäe, Aruküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Lubjamäe, Aruküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Hetkehind: 40 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82459
alghind oksjonil: 40 000 €
tagatisraha: 4 000 €
aega lõpuni: 4 p, 12 tundi, 52 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 15.05.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 07.06.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 07.06.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 18.06.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 07.06.2024 kl 10:30
linn / vald: Lääneranna vald Aruküla
aadress: Lubjamäe
katastritunnus: 86301:001:0430
reg. osa nr: 16029550

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 15.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnisasi Lubjamäe, Aruküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 16029550, katastritunnus 86301:001:0430, maatulundusmaa pindalaga 3,09 ha.

Koormatised kinnistusraamatus:

III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks M. Kadaja, kohtutäitur Rocki Albert kasuks. Keelumärge kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

IV jakku on kantud hüpoteek summas 30 000,00 eurot M. Kadaja kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Lisainfo: Hoonestatud kinnistu pindalaga 3.09 ha, 100% maatulundusmaa, kinnistu kõlvikuline koosseis: haritav maa 1,78 ha, metsamaa 0,54 ha. Juurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnistul asub ehitusregistri andmetel 2 hoonet: Suvila- aiamaja, (ehitise seisund püstitamisel) ja üksikelamu (ehituse seisund kavandamisel).Ehitusluba hoonete püstitamiseks olemas.
Hoonete seisukord: lagunevas seisukorras. Vesi puurkaevust, elektriliitumine puudub.


Alghind: 40 000 euro(t).

Omanik: Eva Koitla (isikukood 47101074237) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82459 ning tasuda tagatisraha 4 000 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.06.2024 10:30 oksjonil ID82459 osalemise eest. Kinnisvara: Lubjamäe, Lääneranna vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.06.2024 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2024 kell 12:00 ja lõpeb 07.06.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.06.2024 kell 11:00 ja lõpeb 18.06.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Mai Kõvatomas, gsm +372 56980324, e-post mai.kovatomas@pindi.ee.

Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424031, e-post buroo.albert@taitur.net või jana.joesalu@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2024/498
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja JANA JÕESALU
Telefon: 4424031
E-post: jana.joesalu@taitur.net
Teadaande number 2256518

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse