2-toaline korter Ardu alevikus, Kose vallas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter Ardu alevikus, Kose vallas

Hetkehind: 47 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82481
alghind oksjonil: 47 000 €
tagatisraha: 4 700 €
aega alguseni: 12 p, 2 tundi, 23 minutit
registreerimise algus: 15.05.2024 kl 17:00
registreerimise lõpp: 06.06.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 06.06.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 13.06.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 06.06.2024 kl 12:00
linn / vald: Kose vald Ardu alevik
aadress: Pala tee 8
katastritunnus: 36302:002:0256
reg. osa nr: 11536502

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 15.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11536502 (katastritunnus 36302:002:0256) kantud korteriomand (elamumaa, üldpinnaga on 52,80 m²) asukohaga Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Pala tee 8-13.

Ehitisregistri andmetel asub 2-toaline korter viiekorruselise kortermaja viimasel korrusel.

24.05.2022 koostatud eksperthinnangu kohaselt on kortermajas aastal 2015 soojustatud fassaad ja uuendatud välisviimistlust, uuendatud rõdupiirded, vahetatud torustikud ja radiaatorid. Planeering on läbi maja, korteri aknad avanevad hoovi ja maja ette. Korteris on teostatud perioodil 2018- 2022 erinevaid (soojustatud seinad korteris, pandud uued põrandad, tehtud uus siseviimistlus, vannituba plaaditud). Osaliselt vahetatud elektrijuhtmestik.

Kinnistule on seatud III jakku järgmised kanded:
1) kandena nr 1 keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), AKTSIASELTS JETOIL (registrikood 10613270) kasuks.
2) kandena nr 2 keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank AS (registrikood 10237832), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks.
Kinnistule on seatud IV jakku järgnevad hüpoteegid:
1) kandena nr 2 hüpoteek summas 17 680,00 eurot Coop Pank AS (registrikood 10237832) kasuks.
2) kandena nr 3 hüpoteek summas 31 500,00 eurot Coop Pank AS (registrikood 10237832) kasuks.

Pärast edukat enampakkumist keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 47 000 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmise eest)

Omanik: Siret Aidama (isikukood 60108200235) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82481 ning tasuda tagatisraha 4 700 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.06.2024 12:00 oksjonil ID82481 osalemise eest. Kinnisvara: Pala tee 8, Kose vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.06.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2024 kell 17:00 ja lõpeb 06.06.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.06.2024 kell 13:00 ja lõpeb 13.06.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Info tel 56925408 või e-mail: evelyn.esing@taitur.net
Menetluse nr: 034/2023/4874
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja EVELYN ESING
Telefon: 6129155
E-post: evelyn.esing@taitur.net
Teadaande number 2257062

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse