3-toaline korter asukohaga Harju maakond, Saue vald, Munalaskme küla, Tähetorni ringtee 11-2 (61,60 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter asukohaga Harju maakond, Saue vald, Munalaskme küla, Tähetorni ringtee 11-2 (61,60 m2)

Hetkehind: 32 716 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82661
alghind oksjonil: 32 716 €
tagatisraha: 1 636 €
aega alguseni: 3 p, 13 tundi, 4 minutit
registreerimise algus: 22.05.2024 kl 11:00
registreerimise lõpp: 17.06.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 17.06.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 25.06.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 17.06.2024 kl 11:00
linn / vald: Saue vald Munalaskme küla
aadress: Tähetorni ringtee 11
katastritunnus: 51802:001:0040
reg. osa nr: 7225202

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 7225202 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Saue vald, Munalaskme küla, Tähetorni ringtee 11 (katastritunnus nr 51802:001:0040, elamumaa 100%) 616/4045 mõttelist osa kinnisasjast\nja eriomandi ese eluruum nr 2, mille üldpind on 61,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 2. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 7225102, 7225302, 7225402, 7225502, 7225602, 7225702, 7225802. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 24.07.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.\n\nOmanikuna II jaos on sisse kantud Peeter Mikk (isikukood 37604160397).\n\nIII jao kande nr 1 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Sandra Melissa Mikk (isikukood 60808297014), Mirelia Mikk (isikukood 61311080055), Kerttu Carmen Mikk (isikukood 60410102730), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks. 8.09.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.09.2021. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.\n\nIV jaos kanded puuduvad. \n\nEluruum on 3-toaline (hooneosa pind 61,6 m2).\n\nKUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:\nEnampakkumine viiakse läbi sissenõudja nõude ja ühinenud sissenõudjate nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.\n\nNB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.\n

Alghind: 32 716 euro(t).

Omanik: PEETER MIKK (isikukood 37604160397) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82661 ning tasuda tagatisraha 1 636 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.06.2024 11:00 oksjonil ID82661 osalemise eest. Kinnisvara: Tähetorni ringtee 11, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.06.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2024 kell 11:00 ja lõpeb 17.06.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.06.2024 kell 12:00 ja lõpeb 25.06.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2022/1690
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent BRETELY JÄÄTMA
Telefon: 6129155
E-post: bretely.jaatma@taitur.net
Teadaande number 2259709

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse