MÜÜA TOOTMISMAA HOONESTUSÕIGUS PALDISKI LINNAS
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

MÜÜA TOOTMISMAA HOONESTUSÕIGUS PALDISKI LINNAS

Hetkehind: 46 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82669
alghind oksjonil: 46 000 €
tagatisraha: 4 600 €
aega alguseni: 3 p, 12 tundi, 58 minutit
registreerimise algus: 22.05.2024 kl 14:30
registreerimise lõpp: 17.06.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 17.06.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 25.06.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 17.06.2024 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Paldiski linn
aadress: Sadama tn 36a
katastritunnus: 58001:005:0114
reg. osa nr: 18650450

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18650450 (katastritunnus 58001:005:0114) kantud hoonestusõigus tähtajaga 30 aastat, mis on koormatisena kantud kinnistu nr 10785402 registriosa 3. jakku asukohaga Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Sadama tn 36a.

Kinnistu sihtotstarbeks on 100% tootmismaa, pindalaga 36042,0 m2. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Lääne-Harju vald.

Tasuline hoonestusõigus arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Hoonestajal on hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks vajalik lepingu esemeks oleva kinnistu nr 10785402 igakordse omaniku nõusolek vastavalt 04.01.2021 lepingu punktidele viis üks (5.1) ja viis kaks (5.2). Ehitise ehitamise kohustus vastavalt 04.01.2021 lepingu punktile kolm (3). Hoonestusõiguse tasu ja selle muutmine vastavalt 04.01.2021 lepingu punktile kaks kaks (2.2). Ehitise saatus ja hüvitis hoonestusõiguse lõppemisel ja selle langemisel omanikule vastavalt 04.01.2021 lepingu punktidele kuus üks (6.1) ja seitse üks (7.1).

Kinnistule on seatud III jakku kandena nr 1 keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Holm Bank AS (registrikood 14080830), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks.

Kinnistule on seatud IV jakku kandena nr 1 hüpoteek summas 195 000,00 eurot Holm Bank AS (registrikood 14080830) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Kohtutäiturile teadaolevalt soovib Lääne-Harju vald kui kinnisasja omanik, et hoonestusõiguse omanik realiseeriks hoonestusõiguse lepinguga antud õiguse rajada kinnistule päikesepark ning on valmis peale hoonestusõiguse sundvõõrandamist üle vaatama hoonestusõiguse lepingu tingimused.

Pärast edukat enampakkumist keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 46 000 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmise eest)

Omanik: Amadas OÜ (registrikood: 16060665) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82669 ning tasuda tagatisraha 4 600 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.06.2024 12:00 oksjonil ID82669 osalemise eest. Kinnisvara: Sadama tn 36a, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.06.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2024 kell 14:30 ja lõpeb 17.06.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.06.2024 kell 13:00 ja lõpeb 25.06.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Info tel 56925408 või e-mail: evelyn.esing@taitur.net
Menetluse nr: 034/2024/192
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja EVELYN ESING
Telefon: 6129155
E-post: evelyn.esing@taitur.net
Teadaande number 2259914

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse