Mustamäe tee 3-6, Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Mustamäe tee 3-6, Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82691
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 1 500 €
aega lõpuni: 7 p, 10 tundi, 41 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 23.05.2024 kl 15:00
registreerimise lõpp: 13.06.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 13.06.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 21.06.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 13.06.2024 kl 10:30
linn / vald: Häädemeeste vald Kabli küla
aadress: Mustamäe tee 3
katastritunnus: 21303:002:0301
reg. osa nr: 2814406

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 23.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand asukohaga Mustamäe tee 3-6, Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 2814406, katastritunnus 21303:002:0301, korteriomandi moodustab 517/3690 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi esemena eluruum nr 6, mille üldpind on 51,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 6.

Koormatised kinnistusraamatus:
III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks MULTITUDE BANK P.L.C. (registrikood C 56251), kohtutäitur Rocki Albert kasuks. Keelumärge kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

III jakku on kantud keelumärge, mis keelab kinnisasja omanikul kinnisasja IV jakku kantud hüpoteegi (Revensen OÜ kasuks seatud hüpoteek summas 15 000 eurot) käsutamise, kohtutäitur Rocki Albert, MULTITUDE BANK P.L.C. (registrikood C 56251) kasuks. Keelumärge kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

IV jakku on kantud hüpoteek summas 15 000,00 eurot Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
03.11.2023 teatas hüpoteegipidaja, et hüpoteegiga tagatud nõue on tasutud. NB! Hüpoteeki ei kustutata kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Lisainfo: 3-toaline korter, hoone esimesel korrusel, üldpind 51,7m2.
Omaniku teatel on korteris puuküte (ahi, pliit, kamin), korteri on heas seisukorras, seal on tehtud remonti. Tegelik seisukord teadmata.

Korteriühistu on seaduse alusel loodud, vee ja elektri eest tasutakse otse teenusepakkujale.


Alghind: 15 000 euro(t). Hüpoteeki ei kustutata kinnistusraamatust

Omanik: Maarja Sein (isikukood 46910140211) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82691 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.06.2024 10:30 oksjonil ID82691 osalemise eest. Kinnisvara: Mustamäe tee 3, Häädemeeste vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.06.2024 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.05.2024 kell 15:00 ja lõpeb 13.06.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.06.2024 kell 11:00 ja lõpeb 21.06.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424031, e-post buroo.albert@taitur.net või jana.joesalu@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2021/3208
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja JANA JÕESALU
Telefon: 4424031
E-post: jana.joesalu@taitur.net
Teadaande number 2260224

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse