Uuetoosi kinnistu asukohaga Väljaküla, Saarde vald, Pärnu maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Uuetoosi kinnistu asukohaga Väljaküla, Saarde vald, Pärnu maakond

Hetkehind: 165 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82759
alghind oksjonil: 165 000 €
tagatisraha: 8 250 €
aega alguseni: 3 p, 14 tundi, 46 minutit
registreerimise algus: 27.05.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 17.06.2024 kl 14:00
oksjoni algus: 17.06.2024 kl 15:00
oksjoni lõpp: 27.06.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 17.06.2024 kl 14:30
linn / vald: Saarde vald
aadress: Väljaküla, Uuetoosi
katastritunnus: 71101:001:0075
reg. osa nr: 1845406

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 27.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestatud kinnisasi Uuetoosi asukohaga, Väljaküla, Saarde vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 1845406, katastritunnus 71101:001:0075, maatulundusmaa 100% pindalaga 24,08 ha.
Koormatised kinnistusraamatus:
III jakku kande nr 1 alla on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert ja Kaddi Paimre kasuks. Keelumärge kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.
III jakku kande nr 2 alla on kantud märkus maareformi seaduse alusel. Maareformi käigus Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnisasja võõrandamisel muutub väljaostuvõlg sissenõutavaks. Hüpoteegipidajal on õigus anda kinnisasja võõrandamisel nõusolek väljaostuvõla ülekandmiseks kinnisasja omandajale juhul, kui hüpoteegiga koormatud kinnisasi võõrandatakse otsejoones sugulasele, õele, vennale, abikaasale, registreeritud elukaaslasele või isikule, kes võtab täitemenetluse või maksejõuetusmenetluse tulemusena üle kinnisasja omaniku võlakohustused. Märkust ei kustutata kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

IV jakku kande nr 1 alla on kantud hüpoteek summas 181 249 krooni Eesti Vabariigi kasuks intressimääraga 5% aastas kõrvalnõuetega 20 000 krooni kinnistu igakordse omaniku kohustusega kohesele sundtäitmisele allumiseks vastavalt täitemenetluse seadustiku § 1 lg 1 p 14. Hüpoteeki ei kustutata kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

IV jakku kande nr 2 alla on kantud hüpoteek summas 100 000 krooni kõrvalnõuetega 34 000 krooni ja intressimääraga 17 protsenti AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks ning kande nr 3 alla hüpoteek summas 520 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. AS SEB Pank kasuks seatud hüpoteeke ei kustutata kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

IV jakku kande nr 2 ja 3 alla on kantud keelumärked AS SEB Pank kasuks seatud hüpoteekide käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert, Kaddi Paimre kasuks. Keelumärked kustutatakse pärast vara müüki enampakkumisel.
Püsima jäävate hüpoteekidega tagatud nõuete kohta saab rohkem infot kohtutäituri büroost.

IV jakku kande nr 4 alla on kantud kohtulik hüpoteek summas 153 000,00 eurot Kaddi Paimre kasuks. Hüpoteek kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Kinnistul paiknevad ehitised (ülevaatus tehtud 24.04.2023) suvemaja (ehitise kood 120564149), kelder-garaaž (ehitise kood 103035594), ait (ehitise kood 103035597), küün (ehitise kood 103035598), laut-küün (ehitise kood 103035596), kuur (ehitise kood 103035595), elamu-rehealune (ehitise kood 103035593), kaev ja pumbamaja (ehitise kood 220464777), ebaseaduslik üksikelamu (ehitise kood puudub), kuur-küün (ehitise kood puudub), garaaž-töökoda (ehitise kood puudub), saun (ehitise kood puudub), peomaja nr 1 (ehitise kood puudub), saun-varjualune (ehitise kood puudub), kuivkäimlad (ehitise koodid puuduvad), rajatisena kaks tiiki (ehitise koodid puuduvad), spordiväljakud (ehitise koodid puuduvad),vundament 1 (ehitise kood puudub), vundament 2 (ehitise kood puudub), klaasmaja (ehitise kood puudub).
Vara hindamiseks on 28.04.2023 koostatud ekspertarvamus, sellega saab tutvuda kohtutäituri büroo vahendusel.


Alghind: 165 000 euro(t). 1., 2. ja 3.jrk hüpoteeke ei kustutata kinnistusraamatust.

Omanik: Peep Paimre (isikukood 36302214226) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82759 ning tasuda tagatisraha 8 250 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.06.2024 14:30 oksjonil ID82759 osalemise eest. Kinnisvara: Väljaküla, Uuetoosi, Saarde vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.06.2024 kell 14:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.05.2024 kell 12:00 ja lõpeb 17.06.2024 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.06.2024 kell 15:00 ja lõpeb 27.06.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424031, e-post buroo.albert@taitur.net või jana.joesalu@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2022/2865
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja JANA JÕESALU
Telefon: 4424031
E-post: jana.joesalu@taitur.net
Teadaande number 2261156

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse