3-toaline korter Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 35-49 (64,90 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 35-49 (64,90 m2)

Hetkehind: 116 880 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82896
alghind oksjonil: 116 880 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 17 p, 14 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 03.06.2024 kl 12:05
registreerimise lõpp: 01.07.2024 kl 12:05
oksjoni algus: 01.07.2024 kl 13:05
oksjoni lõpp: 08.07.2024 kl 13:05
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 01.07.2024 kl 12:05
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Sõle tn 35
katastritunnus: 78408:803:0100
reg. osa nr: 18849801

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18849801 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 35 (katastritunnus nr 78408:803:0100, elamumaa 95%, ärimaa 5%) 649/77133 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 49, mille üldpind on 64,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 49. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 18845001, 18845101, 18845201, 18845301, 18845401, 18845501, 18845601, 18845701, 18845801, 18845901, 18846001, 18846101, 18846201, 18846301, 18846401, 18846501, 18846601, 18846701, 18846801, 18846901, 18847001, 18847101, 18847201, 18847301, 18847401, 18847501, 18847601, 18847701, 18847801, 18847901, 18848001, 18848101, 18848201, 18848301, 18848401, 18848501, 18848601, 18848701, 18848801, 18848901, 18849001, 18849101, 18849201, 18849301, 18849401, 18849501, 18849601, 18849701, 18849901, 18850001, 18850101, 18850201, 18850301, 18850401, 18850501, 18850601, 18850701, 18850801, 18850901, 18851001, 18851101, 18851201, 18851301, 18851401, 18851501, 18851601, 18851701, 18851801, 18851901, 18852001, 18852101, 18852201, 18852301, 18852401, 18852501, 18852601, 18852701, 18852801, 18852901, 18853001, 18853101, 18853201, 18853301, 18853401, 18853501, 18853601, 18853701, 18853801, 18853901, 18854001, 18854101, 18854201, 18854301, 18854401, 18854501, 18854601, 18854701, 18854801, 18854901, 18855001, 18855101, 18855201, 18855301, 18855401, 18855501, 18855601, 18855701, 18855801, 18855901, 18856001, 18856101, 18856201, 18856301, 18856401, 18856501, 18856601, 18856701, 18856801, 18856901, 18857001, 18857101, 18857201, 18857301, 18857401, 18857501, 18857601, 18857701, 18857801, 18857901, 18858001, 18858101, 18858201, 18858301, 18858401, 18858501, 18858601, 18858701, 18858801, 18858901, 18859001, 18859101, 18859201, 18859301, 18859401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 13.07.2005 kinnistamisavaldusega.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Kelli Tulvik (isikukood 49408090278).

III jao kande nr 2 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks täiteasjas nr 027/2023/6396 Rävala Laenud OÜ (registrikood 12629269), kohtutäitur Risto Sepp kasuks.

IV jao kande nr 1 alla on sisse kantud hüpoteek summas 79 500,00 eurot Rävala Laenud OÜ (registrikood 12629269) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek on koormatud pandiga Coop Pank AS (registrikood 10237832) kasuks. Märkus hüpoteegi pantimise kohta pandipidajale, pantija ja Pandipidaja vahel 01.08.2017.a sõlmitud laenulepingust nr A-32156 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 12.12.2022 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.12.2022. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.

Eluruum on 3-toaline (hooneosa pind 64,9m2), asub 9-korruselise elamu 4. korrusel. Korteri pildid on tehtud november 2022.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja nõude täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 116 880 euro(t).

Omanik: KELLI TULVIK (isikukood 49408090278) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82896 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.07.2024 12:05 oksjonil ID82896 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Sõle tn 35, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.07.2024 kell 12:05. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.06.2024 kell 12:05 ja lõpeb 01.07.2024 kell 12:05.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.07.2024 kell 13:05 ja lõpeb 08.07.2024 kell 13:05. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2023/6396
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2263994

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse