Kinnisasi aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 81-30 (16,00 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnisasi aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 81-30 (16,00 m2)

Hetkehind: 44 640 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82918
alghind oksjonil: 44 640 €
tagatisraha: 2 000 €
aega alguseni: 17 p, 12 tundi, 33 minutit
registreerimise algus: 04.06.2024 kl 09:55
registreerimise lõpp: 01.07.2024 kl 09:55
oksjoni algus: 01.07.2024 kl 10:55
oksjoni lõpp: 08.07.2024 kl 10:55
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 01.07.2024 kl 09:55
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Kopli tn 81
katastritunnus: 78408:808:0060
reg. osa nr: 24406101

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 24406101 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 81 (katastritunnus nr 78408:808:0060, ärimaa 100%) 160/15384 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese mitteeluruum nr 30, mille üldpind on 16,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 30. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 24402801, 24402901, 24403001, 24403101, 24403201, 24403301, 24403401, 24403501, 24403601, 24403701, 24403801, 24403901, 24404001, 24404101, 24404201, 24404301, 24404401, 24404501, 24404601, 24404701, 24404801, 24404901, 24405001, 24405101, 24405201, 24405301, 24405401, 24405501, 24405601, 24405701, 24405801, 24405901, 24406001, 24406201, 24406301, 24406401, 24406501, 24406601, 24406701, 24406801, 24406901, 24407001, 24407101, 24407201, 24407301, 24407401, 24407501, 24407601, 24407701, 24407801, 24407901, 24408001, 24408101, 24408201, 24408301, 24408401, 24408501, 24408601, 24408701, 24408801, 24408901, 24409001, 24409101, 24409201, 24409301, 24409401, 24409501, 24409601, 24409701, 24409801, 24409901, 24410001, 24410101, 24410201, 24410301, 24410401, 24410501, 24410601, 24410701, 24410801, 24410901, 24411001, 24411101, 24411201, 24411301, 24411401, 24411501, 24411601, 24411701, 24411801, 24411901. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 26.02.2009 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Aivar Jääger (isikukood 37109060259).

III jao kande nr 1 alla on sisse kantud Isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt käesoleva lepingu punktile 3.1. ja lepingu lisaks olevale plaanile. 13.03.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.03.2009.Kohtunikuabi Tiina Adoberg.
III jao kande nr 3 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236), AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks.

IV jao kande nr 2 alla on sisse kantud hüpoteek summas 235 000,00 krooni AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Ärimaa 100%, mitteeluruum (üldpind 16,00 m2), mis on ehitatud korteriks (majas tegutseb korteriühistu).

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja nõude täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 44 640 euro(t).

Omanik: AIVAR JÄÄGER (isikukood 37109060259) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82918 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.07.2024 09:55 oksjonil ID82918 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kopli tn 81, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.07.2024 kell 09:55. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.06.2024 kell 09:55 ja lõpeb 01.07.2024 kell 09:55.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.07.2024 kell 10:55 ja lõpeb 08.07.2024 kell 10:55. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 700 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/517
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2264346

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse