3-toaline korter aadressil Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Lehola tee 7-8 (61,30 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter aadressil Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Lehola tee 7-8 (61,30 m2)

Hetkehind: 31 488 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82932
alghind oksjonil: 31 488 €
tagatisraha: 1 500 €
aega alguseni: 17 p, 14 tundi, 4 minutit
registreerimise algus: 04.06.2024 kl 11:35
registreerimise lõpp: 01.07.2024 kl 11:35
oksjoni algus: 01.07.2024 kl 12:35
oksjoni lõpp: 08.07.2024 kl 12:35
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 01.07.2024 kl 11:35
linn / vald: Lääne-Harju vald Lehola küla
aadress: Lehola tee 7
katastritunnus: 29501:010:0077
reg. osa nr: 6141602

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 6141602 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Lehola tee 7 (katastritunnus nr 29501:010:0077, elamumaa 100%), 613/14729 mõttelist osa kinnistustja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 61,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 6140902, 6141002, 6141102, 6141202, 6141302, 6141402, 6141502, 6141702, 6141802, 6141902, 6142002, 6142102, 6142202, 6142302, 6142402, 6142502, 6142602, 6142702, 6142802, 6142902, 6143002, 6143102, 6143202 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 22.11.2001 asjaõiguslepinguga.Omanikuna II jaos on sisse kantud Argo Järv (isikukood 36801155211).III jao kande nr 1 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929), kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727) kasuks.III jao kande nr 2 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Omalaen OÜ (registrikood 11980486) kasuks.IV jaos kande nr 3 alla on sisse kantud hüpoteek summas 20 000,00 eurot Omalaen OÜ (registrikood 11980486) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 16.02.2022 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.02.2022. Kohtunikuabi Ester Kärtner.3-toaline eluruum (hooneosa pind 64,2 m2, millest rõdude pind 2,9 m2); asub 2-korruselise korterelamu 2.korrusel.KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja nõude ja ühinenud sissenõudjate nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärked ja hüpoteek kustutatakse.NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Alghind: 31 488 euro(t).

Omanik: ARGO JÄRV (isikukood 36801155211) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82932 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.07.2024 11:35 oksjonil ID82932 osalemise eest. Kinnisvara: Lehola tee 7, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.07.2024 kell 11:35. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.06.2024 kell 11:35 ja lõpeb 01.07.2024 kell 11:35.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.07.2024 kell 12:35 ja lõpeb 08.07.2024 kell 12:35. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 700 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/323
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2264452

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse