Suur elamumaa Viimsis mere ääres!
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Suur elamumaa Viimsis mere ääres!

Hetkehind: 326 600 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82993
alghind oksjonil: 326 600 €
tagatisraha: 10 000 €
aega alguseni: 19 p, 16 tundi, 21 minutit
registreerimise algus: 06.06.2024 kl 15:25
registreerimise lõpp: 03.07.2024 kl 15:25
oksjoni algus: 03.07.2024 kl 16:25
oksjoni lõpp: 10.07.2024 kl 16:25
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 03.07.2024 kl 15:25
linn / vald: Viimsi vald Randvere küla
aadress: Tammekivi tee 8
katastritunnus: 89001:008:0040
reg. osa nr: 1360702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1360702 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Viimsi vald, Randvere küla, Tammekivi tee 8 (katastritunnus nr 89001:008:0040, elamumaa 100%), mille pindala on 8547,0 m2.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Ülle Veldemaa (isikukood 46211090213) 2/3 kaasomandist ja Tarmo Korol (isikukood 36407100242) 1/3 kaasomandist).

III jao kande nr 1 alla on sisse kantud keelumärge Ülle Veldemaa (isikukood 46211090213) kuuluvale mõttelisele osale ja Tarmo Korol (isikukood 36407100242) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.

IV jaos kanded puuduvad.

Meri, mets, privaatsus.
Krunt asub Viimsis, Tammneeme-Randvere piiril. Ei ole Maardu poolses otsas. Krunt asub 6-7 km Haabneeme keskusest - kultuurikeskus, kool, bensiin, poed, kino, spa, apteek, hagla jne
100 meetrit merest, privaatne, kõrgete puudega, osaliselt võsa, elu nagu oma metsas.
Mere ääres on lehtpuud tuule kaitseks, suvel näeb merd aimatavalt, 2/3 aastast läbi puuvõrade.
Mereäärsetest majadest kõrgeim on 8,5 meetrit (sealse piirkonna tingimus), Tammekivi 8 maa on mereäärsest maast kõrgem, 6, 7 meetri kõrguselt peaks sinna tehtavast majast/majadest vaade olema üle mereäärsete majade.
Üks merepoolne krundi külg piirneb asfaltteega ja nö riigimetsaga. Sealt läheb ka lühike jalgrada mere äärde. Seal on ka juurdepääs krundile - asfaltteelt. Tsentraalse kanalisatsiooni kaev ja kaks tsentraalse veevõtu kohta samas, krundi piiril. Ühisvee-ja kanalisatsioonga liitumise leping on nr.1-2.6/2021/477, sõlmitud 02.11.2021. Elekri liitumine on 3x20A. Kaks eraldi paiknevat elektriliitumist. Internetikaabel.
Kokku - 8574 ruutu, 100 protsenti elamumaa, krundi ühes ääres vana suvila aia-alaga ehk siis tegelikult hoonestatud suur elamumaa. Suvilakohale maja ehitamine ei vaja detailplaneeringut.
Suvila on vana ja vajaks lammutamist. 2. korrusel tööriistade hoiukoht. Suvila kõrval, võsas vanad kuurid, mis ootavad lammutamist.
On ka suvevesi ühistu puurkaevust, ca ligi 80 meetrit, aia kastmine ei sõltu Viimsi veest.
Krundi keskel on vana veevõtu koht. Nagu suur tiik. Võimalik kujundada ilusaks tiigiks või täita.
Maa jagamine. Ei ole piirangut, et jagamisõiguseta.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi kaasomandi lõpetamiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 326 600 euro(t).

Omanik: Ülle Veldemaa (isikukood 46211090213); Tarmo Korol (isikukood 36407100242) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82993 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.07.2024 15:25 oksjonil ID82993 osalemise eest. Kinnisvara: Tammekivi tee 8, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.07.2024 kell 15:25. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.06.2024 kell 15:25 ja lõpeb 03.07.2024 kell 15:25.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.07.2024 kell 16:25 ja lõpeb 10.07.2024 kell 16:25. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2023/3670
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2265934

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse