1/4 kaasomandi osa kinnistust asukohaga Pritsina, Rohuküla, Haapsalu linn, Lääne maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/4 kaasomandi osa kinnistust asukohaga Pritsina, Rohuküla, Haapsalu linn, Lääne maakond

Hetkehind: 12 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83084
alghind oksjonil: 12 500 €
tagatisraha: 1 250 €
aega alguseni: 21 p, 13 tundi, 2 minutit
registreerimise algus: 10.06.2024 kl 16:00
registreerimise lõpp: 05.07.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 05.07.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 12.07.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 05.07.2024 kl 12:00
linn / vald: Haapsalu linn
aadress: Rohuküla, Pritsina
katastritunnus: 67401:002:0950
reg. osa nr: 402132

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
¼ kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 402132 (katastritunnus 67401:002:0950) kantud kinnistust (maatulundusmaa 100%, pindalaga 25692 m²) asukohaga Lääne maakond, Haapsalu linn, Rohuküla, Pritsina. \n\nEhitisregistri andmebaasi andmetel on katastriüksusel 67401:002:0950 registreeritud hoone määramata, ehitisregistri koodiga 120828338, esmane kasutus 1969.a, korruste arv määramata, ehitusalune pind 103,1 m², ehitise staatus olemas.\n\nKinnistule on seatud III jakku kandena nr 3 keelumärge Marianne Kärmet (isikukood 49006034725) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Holm Bank AS (registrikood 14080830), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks.\n\nKinnistu IV jaos kanded puuduvad.\n\nPärast edukat enampakkumist keelumärge. \n

Alghind: 12 500 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmise eest)

Omanik: Marianne Kärmet (isikukood 49006034725) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83084 ning tasuda tagatisraha 1 250 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.07.2024 12:00 oksjonil ID83084 osalemise eest. Kinnisvara: Rohuküla, Pritsina, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.07.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.06.2024 kell 16:00 ja lõpeb 05.07.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.07.2024 kell 13:00 ja lõpeb 12.07.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Info tel 56925408 või e-mail: evelyn.esing@taitur.net
Menetluse nr: 034/2024/327
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja EVELYN ESING
Telefon: 6129155
E-post: evelyn.esing@taitur.net
Teadaande number 2267150

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse