Päikeseelektrijaama ja muude tootmishoonetega hoonestatud tootmismaa aadressil Paldiski linn, Tallinna mnt 31
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Päikeseelektrijaama ja muude tootmishoonetega hoonestatud tootmismaa aadressil Paldiski linn, Tallinna mnt 31

Hetkehind: 700 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83091
alghind oksjonil: 700 000 €
tagatisraha: 10 000 €
aega alguseni: 24 p, 13 tundi, 13 minutit
registreerimise algus: 10.06.2024 kl 17:00
registreerimise lõpp: 08.07.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 08.07.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 15.07.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 08.07.2024 kl 11:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Paldiski linn
aadress: Tallinna mnt 31
katastritunnus: 58001:006:0030
reg. osa nr: 9213002

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 9213002 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Tallinna mnt 31 (katastritunnus nr 58001:006:0030, tootmismaa 100%), mille pindala on 44569,0 m2.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalkoormatis kinnistule nr: 14391550. Reaalkoormatis summas kuus tuhat eurot (6 000 €) aastas, mida korrigeeritakse vastavalt 05.04.2019.a lepingu punktile 7.3.1.1. kuni 7.3.1.2.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Päikesepargiga Hoone OÜ (registrikood 16843858).

III jao kande nr 3 alla on sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 25 aastat Kollane Vara OÜ (registrikood 14560257) kasuks. Tasuta hoonestusõigus vastavalt lepingu punktile 7.3.2.; hoonestusõiguse tasu vastavalt punktile 7.3.1.1.; hoonestusõiguse sisu vastavalt lepingu punktile 7.4.; - kokkulepe hoonestusõiguse ala korrashoiu kohta vastavalt lepingu punktile 9.; - kokkulepe hoonestusõiguse omanikule langemise kohta vastavalt lepingu punktile 10.; hoonestusõiguse piiratud asjaõigustega koormamiseks nõusoleku välistamise kokkulepe vastavalt lepingu punktile 7.4.13.; hoonestusõiguse võõrandamiseks hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusoleku nõue vastavalt lepingu punktile 7.4.14.; Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number 14391550.
III jao kande nr 4 alla on sisse kantud ostueesõigus kinnistu nr 14391550 igakordse omaniku kasuks. Ostueesõigus igakordsel müümisel käesoleva lepingu punkti 13.3. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.
III jao kande nr 9 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks täiteasjas nr 027/2024/779 UAB SME Capital 3 (registrikood 305228886), kohtutäitur Risto Sepp kasuks.

IV jao kande nr 1 alla on sisse kantud hüpoteek summas 1 040 000,00 krooni UAB SME Capital 3 (registrikood 305228886) 2/3 osas, UAB SME Bank (registrikood 305223469) 1/3 osas kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kande järjekoht on 3 jao kande nr 3 järel. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.
IV jao kande nr 2 alla on sisse kantud hüpoteek summas 650 000,00 krooni UAB SME Capital 3 (registrikood 305228886) 2/3 osas, UAB SME Bank (registrikood 305223469) 1/3 osas kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kande järjekoht on 3 jao kande nr 3 järel. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.
IV jao kande nr 3 alla on sisse kantud hüpoteek summas 329 990,00 eurot UAB SME Capital 3 (registrikood 305228886) 2/3 osas, UAB SME Bank (registrikood 305223469) 1/3 osas kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kande järjekoht on 3 jao kande nr 3 järel. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.
IV jao kande nr 4 alla on sisse kantud hüpoteek summas 150 000,00 eurot UAB SME Capital 3 (registrikood 305228886) 2/3 osas, UAB SME Bank (registrikood 305223469) 1/3 osas kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas 4 jao kande nr 3 järel. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kande järjekoht on 3 jao kande nr 3 järel. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.
IV jao kande nr 5 alla on sisse kantud hüpoteek summas 150 000,00 eurot UAB SME Bank (registrikood 305223469) 1/3 osas, UAB SME Capital 3 (registrikood 305228886) 2/3 osas kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas 4 jao kande nr 4 järel. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kande järjekoht on 3 jao kande nr 3 järel. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.
IV jao kande nr 6 alla on sisse kantud hüpoteek summas 118 000,00 eurot UAB SME Capital 3 (registrikood 305228886) 2/3 osas, UAB SME Bank (registrikood 305223469) 1/3 osas kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas 4 jao kande nr 5 järel. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kande järjekoht on 3 jao kande nr 3 järel. 5.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.
IV jao kande nr 7 alla on sisse kantud hüpoteek summas 18 000,00 eurot Osaühing Raudver (registrikood 10262741) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 26.10.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.11.2021. Kohtunikuabi Eha Soots.

Tootmishoone (hooneosa pindalaga 5 500m2). Katastriüksusel 58001:006:0030 asuvad ehitised: Peahoone (5837,0 m2); Pääsla (26,0 m2); Abihoone (66,0 m2); Abihoone (93,0 m2); Kelder (52,0 m2); Pakri päikeseelektrijaam (13500,0 m2); Puurkaev (0,1 m2, kavandatav); Elektri maakaabelliinid (püstitamisel); Sidekanalisatsioon (püstitamisel); Octa 3 kasvuhoone (43,5 m2, kavandatav).


KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja ja ühinenud sissenõudjate nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.


Alghind: 700 000 euro(t).

Omanik: Päikesepargiga Hoone OÜ (registrikood: 16843858) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83091 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2024 11:00 oksjonil ID83091 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinna mnt 31, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.06.2024 kell 17:00 ja lõpeb 08.07.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.07.2024 kell 12:00 ja lõpeb 15.07.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/779
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2267222

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse