Elamu Võru maakond, Setomaa vald, Meremäe küla, Petseri tee 49
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Elamu Võru maakond, Setomaa vald, Meremäe küla, Petseri tee 49

Hetkehind: 22 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83127
alghind oksjonil: 22 000 €
tagatisraha: 2 200 €
aega alguseni: 19 p, 11 tundi, 29 minutit
registreerimise algus: 11.06.2024 kl 17:15
registreerimise lõpp: 03.07.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 03.07.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 10.07.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 03.07.2024 kl 10:00
linn / vald: Setomaa vald Meremäe küla
aadress: Petseri tee 49
katastritunnus: 46002:003:0228
reg. osa nr: 2287841

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri regitriossa 2287841 kantud kinnisasi asukohaga Võru maakond, Setomaa vald, Meremäe küla, Petseri tee 49 // Väike-Küti.

Kinnisasja sihtotstarve: 100% maatulundusmaa. Kinnisasja pindala on 3866 m2, kõlvikuline koosseis: 979 m2 haritav maa, 1721 m2 õuemaa, 1166 m2 looduslik rohumaa. Kinnistul asub 3-toaline elamu (EHR kood 113029022), mille suletud netopindala on ehitisregistri kohaselt 71.6 m2. Elamus on üks sissepääs. Ruumijaotus on järgmine: esik, köök, 3 tuba. Siseviimistlus on rahuldavas seisukorras. Seinad on valdavalt viimistletud tapeediga, põrandad on kaetud põrandapapiga, laed on viimistletud puiduga. Esineb kasutamisest tulenevat kulumist. Siseviimistlus vajab renoveerimist. WC ja pesemisruum elamus puuduvad. Puitkonstruktsioonist elamu on ehitisregistri andmetel ehitatud 1925.a. Elamu katusekatteks on eterniit, visuaalselt katusekattes kahjustusi ei nähtu. Elamu juures suuremaid renoveerimistöid viimase 50 aasta jooksul tehtud ei ole. Elamu on kohtküttega (ahi). Gaasivarustus puudub. Hoones puudub vee- ja kanalisatsioonivarustus. Kinnistul on olemas salvkaev. Olemas on rahuldavas seisukorras kõrvalhooned - suitsusaun ja suurem L-kujuline kõrvalhoone. Parkimisvõimalus on kinnistu hoovialal elamu kõrval murukattega platsil. Juurdepääs kinnistule on üle naaberkinnistu, servituuti seatud ei ole.

Kinnistusraamatu kanded:
Kinnisasja registriosa II jaos:Kande nr 1 all on kinnisasja omanikuna sisse kantud Tiina Kahri (isikukood 47606226510).
Kinnisasja registriosa III jaos:
Kande nr 1 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks.
Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 22 000 euro(t).

Omanik: Tiina Kahri (isikukood 47606226510) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83127 ning tasuda tagatisraha 2 200 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.07.2024 10:00 oksjonil ID83127 osalemise eest. Kinnisvara: Petseri tee 49, Setomaa vald, Võru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.07.2024 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.06.2024 kell 17:15 ja lõpeb 03.07.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.07.2024 kell 11:00 ja lõpeb 10.07.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: Mathias Harujõe: tel 7828113; e-post: mathias.harujoe@tartutaitur.ee.
Menetluse nr: 084/2023/6353, 084/2023/6356, 084/2023/6377, 084/2023/7500, 084/2023/8171, 084/2024/857
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja MATHIAS HARUJÕE
Telefon: 7828113
E-post: mathias.harujoe@tartutaitur.ee
Teadaande number 2267779

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse