2-toaline korter asukohaga Viru väljak 6-41, Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter asukohaga Viru väljak 6-41, Tallinn

Hetkehind: 420 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83197
alghind oksjonil: 420 000 €
tagatisraha: 6 000 €
aega alguseni: 1 p, 10 tundi, 32 minutit
registreerimise algus: 17.06.2024 kl 09:00
registreerimise lõpp: 23.07.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 23.07.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 30.07.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 23.07.2024 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Viru väljak 6
katastritunnus: 78401:102:0310
reg. osa nr: 17294101

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 17.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Korteriomand, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 17294101, katastritunnus 78401:102:0310, sihtotstarve ärimaa 50% ja transpordimaa 50%, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 6-41, 840/171167 mõttelist osa kinnisasjast ja üldpinnaga 84,00 m2. Korter on 2-toaline ja asub 11-korruselise kortermaja seitsmendal korrusel. Eluruumi pind on 67,3 m2 ja rõdu 16,7 m2.

Kinnistu registriosa III jaos on järgnevad kanded:
- Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt 03.07.2003 lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857, Tallinn) kasuks. Isiklik kasutusõigus on tasuta kuni 01.01.2009 ja tasu maksmise kohustusega alates 01.01.2009 vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15 4.
-Märkus: kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 07.05.2004 lepingu punktidele 8.1 kuni 8.16 ning vastavalt 07.05.2004 lepingu lisaks nr 1, 2, 3 ja 4 olevatele plaanidele.
- Tähtajatu ja tasuta kasutusvaldus Tallinna linna kasuks vastavalt 07.05.2004 lepingu punktile 12.1 kuni 12.12 ning vastavalt 07.05.2004 lepingu lisaks nr 14 olevale plaanile. Asub kandega nr 1 ühel ja samal järjekohal.
- Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks.
- Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212), IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks.

Kinnistule on seatud IV jakku järgnevad hüpoteegid:
1) kandena nr 2 hüpoteek summas 100 000,00 eurot IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
2) kandena nr 3 hüpoteek summas 40 000,00 eurot IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks.
3) kandena nr 4 hüpoteek summas 64 000,00 eurot IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks.
4) kandena nr 5 hüpoteek summas 54 000,00 eurot IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks.
5) kandena nr 6 hüpoteek summas 21 500,00 eurot IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks.
6) kandenda nr 7 hüpoteek summas 35 500,00 eurot IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Pärast edukat enampakkumist keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse.


Alghind: 420 000 euro(t).

Omanik: TRIIN ARING (isikukood 48210220339) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83197 ning tasuda tagatisraha 6 000 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.07.2024 12:00 oksjonil ID83197 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Viru väljak 6, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.07.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.06.2024 kell 09:00 ja lõpeb 23.07.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.07.2024 kell 13:00 ja lõpeb 30.07.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Info tel 56925408 või e-mail: evelyn.esing@taitur.net
Menetluse nr: 034/2023/4139
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja EVELYN ESING
Telefon: 6129155
E-post: evelyn.esing@taitur.net
Teadaande number 2269585

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse