Ehitusjärgus korterelamu asukohaga Pilli tn 13, Pärnu linn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Ehitusjärgus korterelamu asukohaga Pilli tn 13, Pärnu linn

Hetkehind: 650 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83264
alghind oksjonil: 650 000 €
tagatisraha: 65 000 €
aega alguseni: 14 p, 15 tundi, 45 minutit
registreerimise algus: 20.06.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 08.08.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 08.08.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 16.08.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 08.08.2024 kl 10:30
linn / vald: Pärnu linn Pärnu
aadress: Pilli tn 13
katastritunnus: 62511:146:0001
reg. osa nr: 2490905

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
ehitusjärgus 2-korruseline korterelamu, milles on kuus korteriomandit registriosa numbritega 2490905, 2491005, 2491105, 2491205, 2757105, 17043550.
Eriomandid loodud vastavalt 04.03.2020 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Korter 1: 446/3110 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr KORTER 1. Erikasutusõigus terrassile, parkimiskohale nr 1 ja kuuriboksile nr 1 vastavalt 04.03.2020.a. lepingu punktile 5 ja lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile ning vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe punktile kolm (3) ja vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe lisaks olevale plaanile.

Korter 2: 467/3110 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr KORTER 2. Erikasutusõigus terrassile, parkimiskohale nr 2 ja kuuriboksile nr 2 vastavalt 04.03.2020.a. lepingu punktile 5 ja lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile ning vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe punktile kolm (3) ja vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe lisaks olevale plaanile.

Korter 3: 641/3110 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr KORTER 3. Erikasutusõigus terrassile, parkimiskohale nr 3 ja kuuriboksile nr 3 vastavalt 04.03.2020.a. lepingu punktile 5 ja lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile ning vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe punktile kolm (3) ja vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe lisaks olevale plaanile.

Korter 4: 459/3110 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr KORTER 4. Erikasutusõigus rõdule, millele on juurdepääs ainult läbi korteriomandi, terrassile, parkimiskohale nr 5 ja kuuriboksile nr 4 vastavalt 04.03.2020.a. lepingu punktile 5 ja lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile ning vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe punktile kolm (3) ja vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe lisaks olevale plaanile.

Korter 5: 457/3110 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr KORTER 5. Erikasutusõigus rõdule, millele on juurdepääs ainult läbi korteriomandi, terrassile, parkimiskohale nr 4 ja kuuriboksile nr 5 vastavalt 04.03.2020.a. lepingu punktile 5 ja lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile ning vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe punktile kolm (3) ja vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe lisaks olevale plaanile.

Korter 6: 640/3110 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi ese nr KORTER 6. Erikasutusõigus rõdule, millele on juurdepääs ainult läbi korteriomandi, terrassile, parkimiskohale nr 6 ja kuuriboksile nr 6 vastavalt 04.03.2020.a. lepingu punktile 5 ja lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile ning vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe punktile kolm (3) ja vastavalt 06.02.2023.a sõlmitud kokkuleppe lisaks olevale plaanile.

Koormatised kinnistusraamatus: III jakku kande nr 1 alla on kantud reaalservituut kinnistute nr 2552450, 2552550, 16485750, 16485850 igakordsete omanike kasuks. Tasuta ja tähtajatu parkimisservituut vastavalt 21.11.2019.a. lepingu punktile 10 ja lepingu lisaks nr 1 oleval plaanil näidatud parkimisservituudi alale.

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert ja sissenõudja kasuks. Keelumärge kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Kortereid registriosa numbritega 2490905, 2491005, 2491105, 2757105, 17043550 koormab IV jakku kantud hüpoteek summas 875 000,00 eurot OÜ Riverside Home (registrikood 16886017) kasuks. Korterid on omavahel kaaskoormatud.

Korterit registriosa numbriga 2491205 koormab IV jakku kantud hüpoteek summas 130 000,00 eurot OÜ Riverside Home (registrikood 16886017) kasuks.

Hüpoteegid kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Kuna korterid ei ole valmis ehitatud, müüb kohtutäitur ehitise tervikvarana.


Alghind: 650 000 euro(t).

Omanik: Pilli Kodud OÜ (registrikood: 16440971) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83264 ning tasuda tagatisraha 65 000 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.08.2024 10:30 oksjonil ID83264 osalemise eest. Kinnisvara: Pilli tn 13, Pärnu linn, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.08.2024 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.06.2024 kell 10:00 ja lõpeb 08.08.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.08.2024 kell 11:00 ja lõpeb 16.08.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424031, e-post buroo.albert@taitur.net või jana.joesalu@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2023/4182
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja JANA JÕESALU
Telefon: 4424031
E-post: jana.joesalu@taitur.net
Teadaande number 2271256

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse