Äripind koos parkimiskoha ja panipaigaga Kadaka tee 143, Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Äripind koos parkimiskoha ja panipaigaga Kadaka tee 143, Tallinn

Hetkehind: 169 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83269
alghind oksjonil: 169 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega lõpuni: 4 p, 21 tundi, 24 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 20.06.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 22.07.2024 kl 15:00
oksjoni algus: 22.07.2024 kl 16:00
oksjoni lõpp: 29.07.2024 kl 16:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 22.07.2024 kl 15:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Kadaka tee 143;Tallinn, Kadaka tee T12
katastritunnus: 78401:101:3122
78401:101:3123
reg. osa nr: 13604550

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 20.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13604550 (katastritunnused 78401:101:3122, 78401:101:3123) kantud korteriomand asukohaga Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 143 (elamumaa 85%, ärimaa 15%, pinnaga 2017 m2) ja Kadaka tee T12 (transpordimaa 100%, pinnaga 300 m²).

Erikasutusõigus vastavalt 29.11.2018 kinnistamisavaldusele ja selle plaanidele, mille kohaselt on eriomandi eseme büroo 101 igakordse omaniku erikasutuses panipaik, mis on hoone 1. korruse plaanil tähistatud tähisega P 24 ja väliparkimiskoht, mis on maapealse parkimise plaanil tähistatud tähisega G 03.

Ehitisregistri andmetel asub äripind kaheksakorruselise hoone esimesel korrusel ja selle üldpind on 59,9 m2.

Kinnistule on seatud III jakku järgmised kanded:
1) kandena nr 1 isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus talumiskohustusega vastavalt asjaõigusseaduse § 158 1 elektripaigaldise majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 12.06.2018 lepingu punktidele kaks (2) ja kolm (3) ning lepingu lisaks olevale plaanile.
2) kandena nr 2 isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus talumiskohustusega vastavalt asjaõigusseaduse § 158'1 elektripaigaldise majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 8.11.2018 lepingu punktidele 2 ja 3 ning lepingu lisaks olevale plaanidele.
3) kandena nr 3 tähtajatu maa-aluse liiklusmaa servituut vastavalt 14.03.2017 tõestatud lepingu punktile kaks (2) ja 14.03.2017 tõestatud lepingu lisaks olevale plaanile.
4) kandena nr 4 tähtajatu teeservituut vastavalt 14.03.2017 tõestatud lepingu punktile neli (4) ja 14.03.2017 tõestatud lepingu lisaks olevale plaanile.
5) kandena nr 5 tähtajatu jalgteeservituut vastavalt 14.03.2017 tõestatud lepingu punktile viis (5) ja 14.03.2017 tõestatud lepingu lisaks olevale plaanile.
6) kandena nr 6 tähtajatu ja tasuta mänguväljakuservituut vastavalt 7.11.2017 lepingu punktidele 3.1, 3.2, 3.5 ja 3.6 ja 7.11.2017 lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile.
7) kandena nr 7 keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks.
8) kandena nr 8 keelumärge käsutamise keelamiseks Krediidi Ressurss OÜ (registrikood 12229185), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks.

Kinnistule on seatud IV jakku järgnevad hüpoteegid:
1) kandena nr 2 hüpoteek summas 106 600,00 eurot Krediidi Ressurss OÜ (registrikood 12229185) kasuks. 25.02.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.02.2019.
Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ NORTAKO (registrikood 11143369) kasuks. 6.03.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.03.2019.
2) kandena nr 3 hüpoteek summas 60 000,00 eurot Krediidi Ressurss OÜ (registrikood 12229185) kasuks.

Pärast edukat enampakkumist keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 169 000 euro(t).

Omanik: Osaühing Nessen (registrikood: 10066039) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83269 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.07.2024 15:00 oksjonil ID83269 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kadaka tee 143;Tallinn, Kadaka tee T12, Tallinn, Harju ma“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.07.2024 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.06.2024 kell 10:00 ja lõpeb 22.07.2024 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.07.2024 kell 16:00 ja lõpeb 29.07.2024 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Info tel 56925408 või e-mail: evelyn.esing@taitur.net
Menetluse nr: 034/2024/1182
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja EVELYN ESING
Telefon: 6129155
E-post: evelyn.esing@taitur.net
Teadaande number 2271398

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse