Vana-Männiku tee 3, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Vana-Männiku tee 3, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond

Hetkehind: 20 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83354
alghind oksjonil: 20 000 €
tagatisraha: 2 000 €
aega lõpuni: 0 p, 15 tundi, 7 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 27.06.2024 kl 14:00
registreerimise lõpp: 18.07.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 18.07.2024 kl 10:30
oksjoni lõpp: 25.07.2024 kl 10:30
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 18.07.2024 kl 10:00
linn / vald: Tori vald Kilksama küla
aadress: Vana-Männiku tee 9
katastritunnus: 73001:006:0254
reg. osa nr: 3938106

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 27.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnisasi aadressil Vana-Männiku tee 3, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa 3937806, elamumaa 100%, katastritunnus 73001:006:0254, pindalaga 1542,0 m2.
Koormatised järjekohtadega.
III jaos kanne nr 1: reaalservituut kinnistu nr 3938106 igakordse omaniku kasuks. Veetrassiservituut vastavalt 04.05.2009.a. lepingu ptl-le 3. 4.05.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 25.05.2009. Kanne jääb kehtima pärast vara müümist enampakkumisel.
III jaos kanne nr 2: isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektripaigaldise püstitamiseks ja edasiseks talumiseks muuhulgas elektripaigaldise ehitamiseks s.h rekonstrueerimiseks, teenindamiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, remontimiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 02.03.2010. sõlmitud lepingu punktile 4 ning vastavalt lepingu lisaks olevale plaanile. 2.03.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 9.03.2010. Kanne jääb kehtima pärast vara müümist enampakkumisel.
III jaos kanne nr 3: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716), HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217) kasuks.
III jaos kanne nr 4: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716), Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks.
IV jaos kanne nr 2: hüpoteek summas 8 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks Kaaskoormatud kinnistu: 3855006. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
IV jaos kanne nr 3: hüpoteek summas 7 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 3855006. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
IV jaos kanne nr 4: hüpoteek summas 9 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 3855006. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
Keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.

Lisainfo: elamumaa 100% pindalaga 1542,0 m2. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve (ehitisregistri andmed on informatiivsed. Andmed pärinevad http://www.ehr.ee): üksikelamu ehitusaluse pinnaga 185,1 m2 (ehitise staatus on kavandatav); Vana-Männiku tee 1 elektrivarustus (ehitise staatus on kavandatav); veetorustik (ehitise staatus on kavandatav); sidekaabel (ehitise staatus on olemas).


Alghind: 20 000 euro(t).

Omanik: SASSI EHITUS OÜ (registrikood: 16115099) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83354 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.07.2024 10:00 oksjonil ID83354 osalemise eest. Kinnisvara: Vana-Männiku tee 9, Tori vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.07.2024 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.06.2024 kell 14:00 ja lõpeb 18.07.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.07.2024 kell 10:30 ja lõpeb 25.07.2024 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, +37253341998, e-post buroo.albert@taitur.net, svetlana.vaisa@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2024/482
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SVETLANA VÄISA
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@taitur.net
Teadaande number 2273701

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse