1-toaline korter asukohga Sõle tn 18-146, Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter asukohga Sõle tn 18-146, Tallinn

Hetkehind: 38 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83357
alghind oksjonil: 38 000 €
tagatisraha: 3 800 €
aega alguseni: 0 p, 18 tundi, 27 minutit
Registreerimine lõppemas!
registreerimise algus: 26.06.2024 kl 15:00
registreerimise lõpp: 25.07.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 25.07.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 01.08.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 25.07.2024 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Sõle tn 18
katastritunnus: 78408:803:0044
reg. osa nr: 18912501

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Korteriomand, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18912501, katastritunnus 78408:803:0044, sihtotstarve elamumaa 95%ja ärimaa 5%, asukoht Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 18-146, 118/27567 mõttelist osa kinnisasjast ja eluruumi üldpinnaga 11,80 m2. Pindala on ebatäpne.

Korter on 1-toaline ja asub 5-korruselise kortermaja neljandal korrusel.

Kinnistu registriosa III jaos on järgnevad kanded:
- Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks tsiviilasja nr 2-22-5600 raames kostjate Igor Pozjabini (isikukood 37111110303) ja Jelena Murina (isikukood 47510190291) vastu esitatud ühisvara jagamise hagi tagamiseks kostjatel ühisvarasse kuuluva kinnisasja Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 18-146 käsutamine hageja Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479) kasuks.
- Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktiva Finance Group OÜ (registrikood 10746479), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks.

Kinnistu registriosa IV jaos kanded puuduvad.

Pärast edukat enampakkumist keelumärked kustutatakse.


Alghind: 38 000 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmise eest)

Omanik: Jelena Murina (isikukood 47510190291); SERGEI POZJABIN (IGOR POZJABINi pärija) (isikukood 50512060228) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83357 ning tasuda tagatisraha 3 800 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.07.2024 12:00 oksjonil ID83357 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Sõle tn 18, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.07.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.06.2024 kell 15:00 ja lõpeb 25.07.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.07.2024 kell 13:00 ja lõpeb 01.08.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Info tel 56925408 või e-mail: evelyn.esing@taitur.net
Menetluse nr: 034/2023/4956, 034/2023/4957
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja EVELYN ESING
Telefon: 6129155
E-post: evelyn.esing@taitur.net
Teadaande number 2273327

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse