Kooli tn 4-2, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kooli tn 4-2, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Hetkehind: 22 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83372
alghind oksjonil: 22 000 €
tagatisraha: 2 200 €
aega lõpuni: 4 p, 20 tundi, 16 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 27.06.2024 kl 16:00
registreerimise lõpp: 22.07.2024 kl 13:30
oksjoni algus: 22.07.2024 kl 14:00
oksjoni lõpp: 29.07.2024 kl 14:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 22.07.2024 kl 13:30
linn / vald: Põhja-Pärnumaa vald Põhja-Pärnu maakond vald;Tootsi alev
aadress: Kooli tn 4
katastritunnus: 80501:001:0082
reg. osa nr: 3855006

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 27.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnisasi aadressil Kooli tn 4-2, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa 3855006, katastritunnus 80501:001:0082, elamumaa 100% pindalaga 3823 m².
Eriomand moodustab 611/4647 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 2, mille üldpind on 61,10 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 2.
Vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos kanne nr 2: keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716), HOOVI Rental OÜ (registrikood 16020217) kasuks.
III jaos kanne nr 4: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716), Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks.
IV jaos kanne nr 2: hüpoteek summas 8 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
IV jaos kanne nr 3: hüpoteek summas 7 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
IV jaos kanne nr 4: hüpoteek summas 9 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
Keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.
Lisainfo: osaliselt renoveeritud 3-toaline korter 1. korrusel. Fotod kinnisasjast on võlgniku poolt edastatud.


Alghind: 22 000 euro(t).

Omanik: Markko Sassiad (isikukood 39412104226) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83372 ning tasuda tagatisraha 2 200 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.07.2024 13:30 oksjonil ID83372 osalemise eest. Kinnisvara: Kooli tn 4, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.07.2024 kell 13:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.06.2024 kell 16:00 ja lõpeb 22.07.2024 kell 13:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.07.2024 kell 14:00 ja lõpeb 29.07.2024 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, +37253341998, e-post buroo.albert@taitur.net, svetlana.vaisa@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2024/481
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SVETLANA VÄISA
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@taitur.net
Teadaande number 2273957

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse