Elamumaa asukohaga Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Kuusejaagu
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Elamumaa asukohaga Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Kuusejaagu

Hetkehind: 360 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83419
alghind oksjonil: 360 €
tagatisraha: 0 €
aega alguseni: 4 p, 20 tundi, 37 minutit
registreerimise algus: 01.07.2024 kl 13:30
registreerimise lõpp: 29.07.2024 kl 13:30
oksjoni algus: 29.07.2024 kl 14:30
oksjoni lõpp: 05.08.2024 kl 14:30
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 29.07.2024 kl 13:30
linn / vald: Jõelähtme vald Sambu küla
aadress: Kuusejaagu
katastritunnus: 24501:001:0500
reg. osa nr: 3752150

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3752150 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Kuusejaagu (katastritunnus nr 24501:001:0500, elamumaa 100%), mille pindala on 22911 m2. Pindala on ebatäpne.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 14320802. Tähtajatu teeservituut vastavalt 08.03.2017 lepingu punktile 4 ja lepingu lisaks nr 2 oleval plaanil tähistatud asukohal ja ulatuses.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 7378050. Tasuta ja tähtajatu teeservituut vastavalt 23.03.2017 lepingu punktidele 6.1. kuni 6.5. ja vastavalt 23.03.2017 lepingu lisaks nr 4 olevale plaanile.


Omanikuna II jaos on sisse kantud Tiia Alt (isikukood 44012210263) 30/22900 kaasomandist; SKF Construction OÜ (registrikood 14110028) 22870/22900 kaasomandist.


III jao kande nr 1 alla on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158 ja § 158.1 järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 23.02.2016 lepingu punktidele kolm (3) ja neli (4) ning lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 7378050, 7378250, 7378350, 7378450, 7378550.
III jao kande nr 2 alla on sisse kantud reaalservituut kinnistu nr 7378050 igakordse omaniku kasuks. Tasuta ja tähtajatu teeservituut vastavalt 23.03.2017 lepingu punktidele 5.1. kuni 5.5. ja vastavalt 23.03.2017 lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile. 23.03.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.04.2017. Kohtunikuabi Tiina Adoberg.
III jao kande nr 4 alla on sisse kantud märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kinnistu kasutuskorra kokkulepe vastavalt 11.04.2019 lepingu punktidele viis üks (5.1) kuni viis seitse (5.7) ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. III jao kanded nr 4, 5, 6 ja 7 asuvad samal järjekohal. 11.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.05.2019. Kohtunikuabi Siiri Lend.
III jao kande nr 5 alla on sisse kantud reaalservituut kinnistute nr 7378150, 7378250, 7378350, 7378450, 7378550 igakordsete omanike kasuks. Tähtajatu ja tasuta teeservituut vastavalt 11.04.2019 lepingu punktidele kuus üks (6.1) kuni kuus neli (6.4) ning lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile. III jao kanded nr 4, 5, 6 ja 7 asuvad samal järjekohal. 11.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.05.2019. Kohtunikuabi Siiri Lend.
III jao kande nr 6 alla on sisse kantud reaalservituut kinnistute nr 7378150, 7378250, 7378350, 7378450, 7378550 igakordsete omanike kasuks. Tähtajatu ja tasuta veevõtmisservituut vastavalt 11.04.2019 lepingu punktidele seitse üks (7.1) kuni seitse viis (7.5) ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. III jao kanded nr 4, 5, 6 ja 7 asuvad samal järjekohal. 11.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.05.2019. Kohtunikuabi Siiri Lend.
III jao kande nr 7 alla on sisse kantud reaalservituut kinnistute nr 7378150, 7378250, 7378350, 7378450, 7378550 igakordsete omanike kasuks. Tähtajatu ja tasuta veejuhtimisservituut vastavalt 11.04.2019 lepingu punktidele kaheksa üks (8.1) kuni kaheksa neli (8.4) ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. III jao kanded nr 4, 5, 6 ja 7 asuvad samal järjekohal. 11.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.05.2019. Kohtunikuabi Siiri Lend.
III jao kande nr 8 alla on sisse kantud keelumärge Tiia Alt (isikukood 44012210263) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Voldemar Keningi (isikukood 38606210249), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.


IV jaos kanded puuduvad.


KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja ja ühinenud sissenõudjate nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.


Alghind: 360 euro(t). Müüa 30/22900 kaasomandist!

Omanik: Tiia Alt (isikukood 44012210263) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83419 .

Enampakkumisele registreerimine algab 01.07.2024 kell 13:30 ja lõpeb 29.07.2024 kell 13:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.07.2024 kell 14:30 ja lõpeb 05.08.2024 kell 14:30. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2023/621
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2274873

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse