Maatulundusmaa asukohaga Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Kuumajaagu (10765,0 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Maatulundusmaa asukohaga Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Kuumajaagu (10765,0 m2)

Hetkehind: 51 200 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83420
alghind oksjonil: 51 200 €
tagatisraha: 2 500 €
aega alguseni: 4 p, 20 tundi, 19 minutit
registreerimise algus: 01.07.2024 kl 13:35
registreerimise lõpp: 29.07.2024 kl 13:35
oksjoni algus: 29.07.2024 kl 14:35
oksjoni lõpp: 05.08.2024 kl 14:35
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 29.07.2024 kl 13:35
linn / vald: Jõelähtme vald Sambu küla
aadress: Kuumajaagu
katastritunnus: 24504:009:0224
reg. osa nr: 13425102

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 13425102 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Sambu küla, Kuumajaagu (katastritunnus nr 24504:009:0224, maatulundusmaa 100%), mille pindala on 10765,0 m2.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 4199902. Tasuta ja tähtajatu teeservituut. Teeservituudi sisu on määratud vastavalt käesoleva lepingu punktidele 2.1. ja 2.2. ning käesoleva lepingu lisaks olevale plaanile.
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 13892350. Tasuta ja tähtajatu teeservituut. Teeservituudi sisu on määratud vastavalt 26.07.2011 lepingu punktidele 2.1. ja 2.2. ning lepingu lisaks olevale plaanile. Registriossa 4199902 sisse kantud 31.08.2011, siia üle kantud.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Tiia Alt (isikukood 44012210263) 10715/10765 kaasomandist; Merike Kalme 50/10765 kaasomandist.

III jao kande nr 1 alla on sisse kantud reaalservituut kinnistu nr 7378450 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu reaalservituut elektripaigaldise ehitamiseks, omamiseks, elektriliini remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, kasutamiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektripaigaldise talitluse tagamise eesmärgil kinnistusregistri vastavalt 01.10.2021 sõlmitud lepingu punktile 4.1 ja 4.2 ja lepingu lisaks olevale plaanile. 1.10.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.10.2021. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
III jao kande nr 2 alla on sisse kantud märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandisse kuuluva kinnistu valdamine ja kasutamine toimub vastavalt kaasomanike vahel 16.09.2022.a. sõlmitud lepingu punkti 6.2 alusel.
III jao kande nr 3 alla on sisse kantud keelumärge Tiia Alt (isikukood 44012210263) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Voldemar Keningi (isikukood 38606210249), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.

IV jao kande nr 1 alla on sisse kantud kohtulik hüpoteek (kohtuasja number 2-22-14743) summas 50 000,00 eurot Tiia Alt (isikukood 44012210263) kuuluvale mõttelisele osale ühiselt Voldemar Keningi (isikukood 38606210249), Jaanika Keningi (isikukood 49402146016) kasuks.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse sissenõudja nõude rahuldamiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.


Alghind: 51 200 euro(t). Müüa 10715/10765 kaasomandi osa!

Omanik: Tiia Alt (isikukood 44012210263) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83420 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.07.2024 13:35 oksjonil ID83420 osalemise eest. Kinnisvara: Kuumajaagu, Jõelähtme vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.07.2024 kell 13:35. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.07.2024 kell 13:35 ja lõpeb 29.07.2024 kell 13:35.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.07.2024 kell 14:35 ja lõpeb 05.08.2024 kell 14:35. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2023/621
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2274877

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse