3-toaline korter: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 10-46 (61,4 m2; 1/5 korrus)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 10-46 (61,4 m2; 1/5 korrus)

Hetkehind: 7 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83465
alghind oksjonil: 7 500 €
tagatisraha: 750 €
aega alguseni: 12 p, 14 tundi, 38 minutit
registreerimise algus: 03.07.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 05.08.2024 kl 16:00
oksjoni algus: 06.08.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 13.08.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 05.08.2024 kl 16:00
linn / vald: Tapa vald Tamsalu linn
aadress: Sääse tn 10
katastritunnus: 78701:003:0064
reg. osa nr: 5028431

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 5028431 kantud korteriomandi, mis moodustab 614/27007 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 78701:003:0064, asukohaga: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 10-46, mille üldpind on 61,4 m2.

3-toaline korter paikneb I.korrusel viiekorruselises plokkmajas (1968 e.a.).

Maja energiamärgis: andmed puuduvad.

Majas on korraldatud Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 10 korteriühistu (80500509). Korteriühistul on korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut (alus: Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44).

Korteriomandile on seatud: 1) märge Viru Maakohus 21.07.2023 kohtumääruse (kohtuasja number 2-23-10343) alusel: hagi tagamise abinõuna eelmärge Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks Revensen OÜ poolt tsiviilasjas nr 2-23-10343 Jaana Nesteri ja Aleksei Nesteri vastu esitatud ühisvara jagamise nõude tagamiseks; 2) märge Viru Maakohus 11.09.2023 kohtumääruse (kohtuasja number 2-23-12693) alusel: hagi tagamise abinõuna eelmärge PlusPlus Capital AS (11919806) kasuks ühisvara jagamise nõude tagamiseks; 3) märge Viru Maakohus 11.09.2023 kohtumääruse (kohtuasja number 2-23-12693) alusel: AS PlusPlus Capital (registrikood 11919806) on esitanud Jaana Nester (isikukood 48010102743) ja Aleksei Nester (isikukood 38108305244) vastu hagi ühisvarana kuuluva kinnistu (registriosa nr 5466731) jagamiseks täitemenetluses; 4) keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OMEGA INVEST OÜ (registrikood 10866568) kasuks.

Registriosa neljandasse jakku on sisse kantud kohtulik hüpoteek (kohtuasja number 2-23-5565) summas 12 826,15 eurot OMEGA INVEST OÜ (registrikood 10866568). Eduka enampakkumise korral kuuluvad märked, keelumärge ja kohtulik hüpoteek kustutamisele.


Alghind: 7 500 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Aleksei Nester (isikukood 38108305244); Jaana Nester (isikukood 48010102743) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83465 ning tasuda tagatisraha 750 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.08.2024 16:00 oksjonil ID83465 osalemise eest. Kinnisvara: Sääse tn 10, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.08.2024 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.07.2024 kell 10:00 ja lõpeb 05.08.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.08.2024 kell 10:00 ja lõpeb 13.08.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post tatjana.afanasieva@taitur.net
Menetluse nr: 197/2023/2866
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent GALINA LUNINA
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande number 2275433

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse