võlgnikule kuuluv 1/3 suurune mõtteline osa Jaan Volmerson pärandvara ühisusets
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

võlgnikule kuuluv 1/3 suurune mõtteline osa Jaan Volmerson pärandvara ühisusets

Hetkehind: 34 400 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83489
alghind oksjonil: 34 400 €
tagatisraha: 3 440 €
aega alguseni: 4 p, 16 tundi, 39 minutit
registreerimise algus: 02.07.2024 kl 17:35
registreerimise lõpp: 28.07.2024 kl 23:59
oksjoni algus: 29.07.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 05.08.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 28.07.2024 kl 23:59

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule kuuluv ühe kolmandiku (1/3) suurune mõtteline osa 27.08.2019.a. surnud Jaan Volmerson pärandvara ühisusest (pärimise kohta on koostatud 17.10.2019a pärimistunnistus nr 3005)
Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev Pärandajale kuuluv vara:
1.Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13212702 kantud kinnistu, sihtotstarve Elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Rae vald, Vaida alevik, Piibelehe tn 8, katastritunnus 65303:003:0222, pindala 1487 m², 1/28 kaasomandist;
2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4613502 kantud korteriomand nr 8, sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Rae vald, Vaida alevik, Piibelehe tn 6, katastritunnus 65303:003:0060, pindala 3722,0 m², 635/6252 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 63,50 m² ja mille tähistus plaanil on 8. Koormatud hüpoteegiga.

NB! Pärandvara koosseis võib muutuda.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta täituril teave puudub.
Pärandvara läks pärimisele kolme kaaspärija vahel.
Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta kohtutäituril puuduvad.


Alghind: 34 400 euro(t).

Omanik: MARIO VOLMERSON (isikukood 38105170308) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83489 ning tasuda tagatisraha 3 440 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.07.2024 23:59 oksjonil ID83489 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.07.2024 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.07.2024 kell 17:35 ja lõpeb 28.07.2024 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.07.2024 kell 11:00 ja lõpeb 05.08.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
onne.kivi@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/69
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja ÕNNE KIVI
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 2275723

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse