1-toaline korter Pärnu mnt 500-4 Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter Pärnu mnt 500-4 Tallinn

Hetkehind: 77 562 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83555
alghind oksjonil: 77 562 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 7 p, 16 tundi, 44 minutit
registreerimise algus: 04.07.2024 kl 16:00
registreerimise lõpp: 31.07.2024 kl 23:59
oksjoni algus: 01.08.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 08.08.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 31.07.2024 kl 23:59
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Pärnu mnt 500
katastritunnus: 78404:408:7261
reg. osa nr: 7074801

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Registriosa number 7074801
Korteriühistu registrikood 80157684
I jagu - KINNISTU KOOSSEIS
1.78404:408:7261 , Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 500, 1063,0 m2, 278/4899 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 4, mille üldpind on 27,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 4.
Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 7074501, 7074601, 7074701, 7074901, 7075001, 7075101, 7075201, 7075301, 7075401, 7075501, 7075601.
Eriomandi ese ja sisu vastavalt 4.12.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jagu - OMANIK
3. Jaanus Vink (isikukood 37604210215)

III jagu - KOORMATISED JA KITSENDUSED
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (registrikood 10312960), kohtutäitur Risto Sepp kasuks.

IV jagu - HÜPOTEEGID

1. Kohtulik hüpoteek summas 45 300,00 eurot Eesti Vabariik kasuks. Kohtulik hüpoteek konfiskeerimise asendamise tagamiseks seatakse kriminaalasjas nr 1-18-3073 (17221000076). 17.04.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 23.04.2018.

Enampakkumise õnnestumisel keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 77 562 euro(t).

Omanik: Jaanus Vink (isikukood 37604210215) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83555 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.07.2024 23:59 oksjonil ID83555 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Pärnu mnt 500, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.07.2024 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.07.2024 kell 16:00 ja lõpeb 31.07.2024 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.08.2024 kell 10:00 ja lõpeb 08.08.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
onne.kivi@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/496
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja ÕNNE KIVI
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 2276756

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse