1/2 kaasomandist kinnisasjast aadressil Välja tn 14a/3 Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kaasomandist kinnisasjast aadressil Välja tn 14a/3 Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond

Hetkehind: 570 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83563
alghind oksjonil: 570 €
tagatisraha: 57 €
aega alguseni: 1 p, 18 tundi, 26 minutit
registreerimise algus: 05.07.2024 kl 11:00
registreerimise lõpp: 26.07.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 26.07.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 02.08.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 26.07.2024 kl 11:00
linn / vald: Rapla vald Rapla linn
aadress: Välja tn 14a/3
katastritunnus: 67001:008:0023
reg. osa nr: 2026837

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 05.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
mõtteline osa kinnisasjast (1/2 kaasomandist) aadressil Välja tn 14a/3 Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa 2026837, elamumaa 100%, pindalaga 56 m2, katastritunnus 67001:008:0023.
Koormatised järjekohtadega.
III jaos kanne nr 1: Reaalservituut kinnistute nr 2051537, 2051637 igakordsete omanike kasuks. Teeservituut vastavalt 10.02.2020.a sõlmitud lepingu punktidele 2.1. kuni 2.4. ja vastavalt 10.02.2020.a sõlmitud lepingu lisaks olevale plaanile. 10.02.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.02.2020. Kanne jääb kehtima pärast vara müümist enampakkumisel.
III jaos kanne nr 3: Keelumärge Kaido Kaunissaar (isikukood 38307100036) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716), OMEGA INVEST OÜ (registrikood 10866568) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.
Lisainfo: Ehitisregistri järgi katastriüksusel 67001:008:0023 ehitised puuduvad.


Alghind: 570 euro(t).

Omanik: Kaido Kaunissaar (isikukood 38307100036) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83563 ning tasuda tagatisraha 57 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.07.2024 11:00 oksjonil ID83563 osalemise eest. Kinnisvara: Välja tn 14a/3, Rapla vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.07.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.07.2024 kell 11:00 ja lõpeb 26.07.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.07.2024 kell 12:00 ja lõpeb 02.08.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, +37253341998, e-post buroo.albert@taitur.net, svetlana.vaisa@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2022/3515
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SVETLANA VÄISA
Telefon: +37253341998
E-post: svetlana.vaisa@taitur.net
Teadaande number 2277004

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse