Müüa 1819,0 m2 suurune elamumaa aadressil Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 95.
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa 1819,0 m2 suurune elamumaa aadressil Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 95.

Hetkehind: 9 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83616
alghind oksjonil: 9 000 €
tagatisraha: 900 €
aega alguseni: 20 p, 19 tundi, 24 minutit
registreerimise algus: 08.07.2024 kl 12:30
registreerimise lõpp: 14.08.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 14.08.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 22.08.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 15 min
laekumise tähtpäev: 14.08.2024 kl 11:00
linn / vald: Valga vald Valga linn
aadress: J. Kuperjanovi tn 95
katastritunnus: 85401:011:0110
reg. osa nr: 230440

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Anne Böckler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Müüa 1819,0 m2 suurune elamumaa aadressil Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 95.

Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 230440. Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud katastritunnus 85401:011:0110, sihtotstarve elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 95, pindala 1819,0 m2.

Teise jakku on omanikuna kande nr 3 all sisse kantud Guido Kross (isikukood 37202035714).

Kolmandasse jakku on kantud:
- kande nr 1 all: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 28.04.2022 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 29.04.2022. Kohtunikuabi Lii Hallikvee.
- kande nr 2 all: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks.

Neljandas jaos kanded puuduvad.

Ehitisregistri andmed katastriüksusel 85401:011:0110 asuvad ehitised:
- Elumaja (ehitise staatus: lammutatud)
- Kuur (ehitise staatus: lammutatud)
- Käimla (ehitise staatus: lammutatud)
- Saun (ehitise staatus: lammutatud)
- Laut (ehitise staatus: lammutatud)
- Kasvuhoone (ehitise staatus: lammutatud)
- Kelder (ehitise staatus: olemas)

Pärast kinnisasja müümist avalikul elektroonilisel enampakkumisel kinnistut koormavad keelumärked kustutatakse.


Alghind: 9 000 euro(t).

Omanik: Guido Kross (isikukood 37202035714) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83616 ning tasuda tagatisraha 900 eurot Anne Böckler arveldusarvele nr EE051010010124431014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2024 11:00 oksjonil ID83616 osalemise eest. Kinnisvara: J. Kuperjanovi tn 95, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.07.2024 kell 12:30 ja lõpeb 14.08.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2024 kell 13:00 ja lõpeb 22.08.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur müüdud asja puuduste eest.

Rohkem informatsiooni kohtutäitur Anne Böckleri büroost või e-maililt
Menetluse nr: 182/2023/946, 182/2023/947, 182/2023/948, 182/2023/949
Kohtutäitur Anne Böckler
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent TAMUR VIIDALEPP
Telefon: 7420486
E-post: tamur.viidalepp@taitur.net
Teadaande number 2280727

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse