3-toaline korter Keila linn, Piiri tn 3-13 (48,40m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter Keila linn, Piiri tn 3-13 (48,40m2)

Hetkehind: 106 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83639
alghind oksjonil: 106 500 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 11 p, 19 tundi, 28 minutit
registreerimise algus: 09.07.2024 kl 12:05
registreerimise lõpp: 05.08.2024 kl 12:05
oksjoni algus: 05.08.2024 kl 13:05
oksjoni lõpp: 12.08.2024 kl 13:05
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.08.2024 kl 12:05
linn / vald: Keila linn
aadress: Piiri tn 3
katastritunnus: 29601:004:0018
reg. osa nr: 6001002

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 6001002 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Keila linn, Piiri tn 3. (katastritunnus nr 29601:004:0018, elamumaa 100%) 484/8122 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 13, mille üldpind on 48,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 13. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 5999802, 5999902, 6000002, 6000102, 6000202, 6000302, 6000402, 6000502, 6000602, 6000702, 6000802, 6000902, 6001102, 6001202, 6001302. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 22.11.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Reigo Laulik (isikukood 38106050239).

III jao kande nr 5 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Ehital Krediit OÜ (registrikood 10343540), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.

IV jao kande nr 1 alla on sisse kantud hüpoteek summas 48 000,00 eurot Ehital Krediit OÜ (registrikood 10343540) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub 4. jao kande nr 2 järel.

IV jao kande nr 2 alla on sisse kantud hüpoteek summas 65 000,00 eurot AS TBB pank (registrikood 10237984) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub 4. jao kande nr 1 ees

IV jao kande nr 3 alla on sisse kantud hüpoteek summas 52 000,00 eurot Ehital Krediit OÜ (registrikood 10343540) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub 4. jao kannete nr 1 ja 2 järel.

Eluruum on 3-toaline (hooneosa pind 48,40 m2), asub 4-korruselise elamu 3. korrusel.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja ja ühinenud sissenõudjate nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge ja Ehital Krediit OÜ hüpoteek kustutatakse.

NB! AS TBB pank hüpoteek täidetakse, kuid kannet ei kustutata. Ostja saab kande kustutamist nõuda eraldi selles pangaga kokku leppides ning tasudes vastava riigilõivu.


NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 106 500 euro(t).

Omanik: REIGO LAULIK (isikukood 38106050239) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83639 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.08.2024 12:05 oksjonil ID83639 osalemise eest. Kinnisvara: Piiri tn 3, Keila linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.08.2024 kell 12:05. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.07.2024 kell 12:05 ja lõpeb 05.08.2024 kell 12:05.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.08.2024 kell 13:05 ja lõpeb 12.08.2024 kell 13:05. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
bretely.jaatma@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/1219
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent BRETELY JÄÄTMA
Telefon: 6129155
E-post: bretely.jaatma@taitur.net
Teadaande number 2284288

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse