nõudeõigus Angelika Reisenbuk vastu summas 208,19 eurot + viivis
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

nõudeõigus Angelika Reisenbuk vastu summas 208,19 eurot + viivis

Hetkehind: 50 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49828
alghind oksjonil: 50 €
tagatisraha: 0 €
aega lõpuni: 0 p, 14 tundi, 58 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 18.11.2019 kl 16:00
registreerimise lõpp: 29.11.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 29.11.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 06.12.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 29.11.2019 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 18.11.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
I.T.R. EHITUS OÜ (pankrotis) (registrikood: 11377162) pankrotihaldur Vladimir Kutšmei avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
nõudeõigus Angelika Reisenbuk (ik 49612226813)vastu. Nõude suurus seisuga 24.10.2019 oli summas 208,19 eurot. Sellele lisandub viivis 0,050000% päevas summalt 110,40 eurot alates 25.10.2019 (kuni summa 77,61 eurot täitumiseni).

Alus: Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakonna 24.10.2019 kohtumäärus tsiviilasjas 2-19-119652.

Võimalikud ümbervormistamisega seotud kulud kannab ostja.


Alghind: 50 euro(t).

Omanik: I.T.R. EHITUS OÜ (pankrotis) (registrikood: 11377162)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49828 .

Enampakkumisele registreerimine algab 18.11.2019 kell 16:00 ja lõpeb 29.11.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.11.2019 kell 11:00 ja lõpeb 06.12.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta hendust telefonil 5667 2725 või 782 8125.
Menetluse nr: 2-19-698
pankrotihaldur Vladimir Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: vladimir.kuchmei@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1547055

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.