Armas Kodu Kinnisvara OÜ (11095802) osalus, 40 000 EEK
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Armas Kodu Kinnisvara OÜ (11095802) osalus, 40 000 EEK

Hetkehind: 100 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50567
alghind oksjonil: 100 €
tagatisraha: 10 €
aega lõpuni: 1 p, 6 tundi, 57 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 02.01.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 13.01.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 13.01.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 21.01.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 13.01.2020 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.01.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Armas Rüütel (isikukood 37706164724) pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Armas Kodu Kinnisvara OÜ, registrikood 11095802, osalus, 40 000 EEK

Omanik Armas Rüütel, isikukood 3776164724.

Osamakse suurus 40 000 EEK, osakapitali suurus 40 000 EEK

tegevusala puudub

Registrile on tähtaegselt esitamata 2017 ja 2018 aastate majandusaasta aruanded


Alghind: 100 euro(t).

Omanik: Armas Rüütel (isikukood 37706164724)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50567 ning tasuda tagatisraha 10 eurot Armas Rüütel arveldusarvele nr EE52200001103858815 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.01.2020 11:00 oksjonil ID50567 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.01.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.01.2020 kell 12:00 ja lõpeb 13.01.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.01.2020 kell 12:00 ja lõpeb 21.01.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest.
Menetluse nr: 2-19-30
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1563859

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.