1-toaline korter Lennu 28-56 Ämari
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter Lennu 28-56 Ämari

Hetkehind: 6 650 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50119
alghind oksjonil: 6 650 €
tagatisraha: 665 €
aega alguseni: 45 p, 14 tundi, 14 minutit
registreerimise algus: 03.12.2019 kl 13:25
registreerimise lõpp: 19.01.2020 kl 10:00
oksjoni algus: 20.01.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 27.01.2020 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 19.01.2020 kl 10:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Ämari alevik
aadress: Lennu tn 28
katastritunnus: 86801:001:0159
reg. osa nr: 8755002

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU KOOSSEIS
86801:001:0159 Elamumaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ämari alevik, Lennu tn 28. 2234 m2


266/27050 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 56, mille üldpind on 26,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 56. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8749502, 8749602, 8749702, 8749802, 8749902, 8750002, 8750102, 8750202, 8750302, 8750402, 8750502, 8750602, 8750702, 8750802, 8750902, 8751002, 8751102, 8751202, 8751302, 8751402, 8751502, 8751602, 8751702, 8751802, 8751902, 8752002, 8752102, 8752202, 8752302, 8752402, 8752502, 8752602, 8752702, 8752802, 8752902, 8753002, 8753102, 8753202, 8753302, 8753402, 8753502, 8753602, 8753702, 8753802, 8753902, 8754002, 8754102, 8754202, 8754302, 8754402, 8754502, 8754602, 8754702, 8754802, 8754902, 8755102, 8755202, 8755302, 8755402 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 22.01.2004 kinnistamisavaldusega.

OMANIK
Vadim Sayenko (sünniaeg 9.10.1936)

KOORMATISED JA KITSENDUSED
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Lääne-Harju vald, Ämari alevik, Lennu tn 28 korteriühistu (registrikood 80322479), kohtutäitur Risto Sepp kasuks. 14.09.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.10.2018.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.


Alghind: 6 650 euro(t).

Omanik: VADIM SAYENKO (sünniaeg 09.10.1936) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50119 ning tasuda tagatisraha 665 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.01.2020 10:00 oksjonil ID50119 osalemise eest. Kinnisvara: Lennu tn 28, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.01.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.12.2019 kell 13:25 ja lõpeb 19.01.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 27.01.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2018/1408
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Õnne Kivi
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1553054

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.