OÜ Redised (registrikood 10062893) osa nimiväärtusega 2556 eurot.
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

OÜ Redised (registrikood 10062893) osa nimiväärtusega 2556 eurot.

Hetkehind: 2 556 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51473
alghind oksjonil: 2 556 €
tagatisraha: 250 €
aega alguseni: 4 p, 17 tundi, 36 minutit
registreerimise algus: 14.02.2020 kl 17:00
registreerimise lõpp: 25.02.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 25.02.2020 kl 17:00
oksjoni lõpp: 04.03.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 25.02.2020 kl 12:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Margus Poska (isikukood 37004062748) pankrotihaldur Einar Vallandi avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
OÜ Redised (asutatud 01.08.1996, registrikood 10062893) osa nimiväärtusega 2 556 eurot. Ühing on esitanud äriregistrile viimase majandusaasta aruande seisuga 31.12.2017. Selle aruande kohaselt oli ühingu omakapitali väärtus 69 091 eurot, vara koosnes käibevarast väärtusega 88 842 eurot ja põhivarast väärtusega 4 400 eurot. Seisuga 30.11.2019 koostatud raamatupidamisbilansi kohaselt oli ühingu omakapitali väärtus 101 314 eurot, vara koosnes UÜ Redised ja Porgandid (registrikood 14222787) usaldusosaniku osast nimiväärtusega 100 000 eurot, kassas olevast sularahast summas 2 368,82 eurot ja pangakonto jäägist summas 107,99 eurot. Liiklusregistris on ühingu nimele registreeritud haagis Tiki Treiler C-250 (2000. a, reg märk 945 DA) ja mopeed Aprilia Scarabeo 50 Diteh (2012. a, reg märk 912H). Alates 17.12.2019 kehtib OÜ Redised ainuosaniku ja juhataja ning UÜ Redised ja Porgandid täisosaniku suhtes seadusest (PankrS § 91 lg 1) tulenev ärikeeld. OÜ Redised juhataja ning UÜ Redised ja Porgandid täisosanik on kohtus vandega kinnitanud, et ühingute kassades ei ole raamatupidamises kajastatud sularaha, samuti ei ole säilinud liiklusregistris OÜ Redised nimele registreeritud sõidukid. Oksjoni korraldaja ei anna omalt poolt mingeid kinnitusi selle kohta, et ühingute bilansis kajastatud vara tegelikult eksisteerib või et selle väärtus vastab raamatupidamises kajastatule. Oksjoni korraldaja seab müügi lisatingimuseks, et müügieseme mistahes mittevastavus ostja ootustele (sealhulgas ühingu juhtorgani liikme või osaniku võimalik kohustuste rikkumine) on osa ostja risk, mida on juba arvestatud osa müügihinnas. Osa ostja ei või esitada Margus Poska pankrotimenetluses pankrotihaldurile nõudeid tulenevalt Margus Poska tegevusest OÜ Redised juhataja või ainuosanikuna ning UÜ Redised ja Porgandid täisosanikuna.

Alghind: 2 556 euro(t). Hind ei sisalda ja sellele ei lisandu käibemaksu.

Omanik: Margus Poska (isikukood 37004062748)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51473 ning tasuda tagatisraha 250 eurot Margus Poska arveldusarvele nr EE622200221003142414 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.02.2020 12:00 oksjonil ID51473 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.02.2020 kell 17:00 ja lõpeb 25.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.02.2020 kell 17:00 ja lõpeb 04.03.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendavat teavet vara kohta saab pankrotihaldurilt telefonil 511 8670.
Menetluse nr: 2-19-16815
pankrotihaldur Einar Vallandi
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420583
E-post: einar.vallandi@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Einar Vallandi
Telefon: 5118670
E-post: einar.vallandi@haldur.just.ee
Teadaande number 1580731

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.