1/2 kaasomandi osa kinnisasjast asukohaga Pirita linnaosa, Aianduse tee 30b
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kaasomandi osa kinnisasjast asukohaga Pirita linnaosa, Aianduse tee 30b

Hetkehind: 4 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 52166
alghind oksjonil: 4 000 €
tagatisraha: 400 €
aega alguseni: 18 p, 10 tundi, 14 minutit
registreerimise algus: 25.03.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 22.04.2020 kl 14:00
oksjoni algus: 23.04.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 30.04.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 22.04.2020 kl 23:59
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Aianduse tee 30b
katastritunnus: 78402:203:0076
reg. osa nr: 16788501

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
SKATTEVERKET Osaühingule kuuluva 1/2 kaasomandi osa kinnisasjast asukohaga Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Aianduse tee 30b. Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 16788501, katastritunnusega 78402:203:0076.

Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord § 6 lõige 13 sätestab, et sotsiaalmaa on maa, millelt ei taotleta kasumit. Sotsiaalmaa jaguneb ühiskondlike ehitiste maa ja üldkasutatava maa sihtotstarbe alaliigiks. Sama lõike puntki 2 kohaselt on üldkasutatav maa (017; Üm) avalikult kasutatav, iseseisvat katastriüksust moodustav, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, sh: haljasala ja pargi maa; supelranna maa; rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku maa; lautri maa; laste mänguväljaku maa; spordiplatsi ja terviseraja maa; kalmistu maa.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge SKATTEVERKET Osaühing (registrikood 11623827) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Hilti Eesti Osaühing (registrikood 10390953), kohtutäitur Hille Kudu kasuks. 31.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.11.2018.

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.


Alghind: 4 000 euro(t).

Omanik: SKATTEVERKET Osaühing (registrikood: 11623827) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52166 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Hille Kudu kohtutäitur arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.04.2020 23:59 oksjonil ID52166 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Aianduse tee 30b, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.04.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.03.2020 kell 14:00 ja lõpeb 22.04.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 30.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2018/460, 035/2018/1475, 035/2018/2311
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1593159

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.