Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9 - 43 (2-toaline)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9 - 43 (2-toaline)

Hetkehind: 850 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54810
alghind oksjonil: 850 €
tagatisraha: 85 €
aega alguseni: 24 p, 17 tundi, 41 minutit
registreerimise algus: 31.07.2020 kl 12:20
registreerimise lõpp: 01.09.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 01.09.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 09.09.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 01.09.2020 kl 12:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Uus tn 9
katastritunnus: 32213:002:0035
reg. osa nr: 2292107

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel NATALJA KLIMENTJEVA'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 2292107 kantud elamumaa 100% asukohaga Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9 - 43, mille koosseisu kuulub 367/15741 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 43, mille üldpind on 36,70 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 43. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2287907 - 2292207. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 20.03.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Katastritunnus 32213:002:0035. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: sissepääsu korrus 4, 2- toaline, eluruumi pind 36,7 m2.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS STV (registrikood 10059388), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 28.08.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.08.2017.
NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.


Alghind: 850 euro(t).

Omanik: KLIMENTJEVA NATALJA (isikukood 48301182220) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54810 ning tasuda tagatisraha 85 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.09.2020 12:00 oksjonil ID54810 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Uus tn 9, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.09.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.07.2020 kell 12:20 ja lõpeb 01.09.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.09.2020 kell 12:00 ja lõpeb 09.09.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 31.08.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2017/799
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1637110

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.